Sint Vincentius - Haarlem

Ontwerp:
2008 - 2009

Uitvoeringstermijn:
2009 - 2011

Omvang:
2.500 m2 BVO

In de binnenstad van Haarlem aan de Nieuwe Groenmarkt zijn een aantal panden met een sociale functie gerenoveerd, herstructureerd en herontwikkeld.

Het hele complex van De Vincentius Vereninging was dringend aan renovatie toe. Inmiddels zijn enkele delen gesloopt, is er een nieuwe overzichtelijke structuur aangebracht en is de achterplaats veranderd in een mooi binnenhof waaraan de verschillende functies (kantoren, restaurant, wijkcentrum en wonen) gelegen zijn.  
 

De oude keuken van het restaurant is gesloopt. Hiervoor is een stuk nieuwbouw in de plaats gekomen met kantoorruimte. De aansluiting met de bestaande constructie was een belangrijk aandachtspunt. in verband met  het voorkomen van zettingsverschillen zijn de fundaties onderling gekoppeld.

De vloer boven de oude danszaal is 1m verlaagd. Hierdoor onstond voldoende ruimte om in de kap ook appartementen te realiseren. Het verlagen van de vloer had tot gevolg dat de kapspanten verlengd moesten  worden. T.b.v. de opvang van de spatkrachten zijn stalen poten momentvast gelast en gekoppeld aan de dragende gevels.

Opdrachtgever:
Stichting Sint Vincentius van Paulo

Architect:
SlangenHulsker architecten

Constructie adviseur:
Pieters Bouwtechniek Haarlem BV

Installatie adviseur:
All-therm Santpoort Noord

Hoofdaannemer:
Dekker-Krabbendam