Fietsbrug Fortmond

22 september 2014

De slanke fietsbrug Fortmond is bijna af. In een bocht van de IJssel ten noorden van Olst wordt in de IJsseluiterwaarden een nieuwe nevengeul gegraven. De geul komt in een natuurgebied ter plaatse van een deel van de bestaande Fortmonderweg. Dit is een verkeersroute die als fiets- en wandelverbinding in stand gehouden wordt. Het ruim 100 meter lange prefab dek wordt elke 14 meter ondersteund door 2 ronde betonnen pijlers zonder kesp. Er is een groot verschil tussen de maximale en minimale waterstand in de nevengeul. Bij de hoogste stand ligt het waterpeil ruim boven het brugdek. In het ontwerp is rekening gehouden met het geheel overstromen van de brug.Terug naar het nieuwsoverzicht