Disclaimer

Website

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar beste weten met toestemming van de desbetreffende opdrachtgever en/of architect samengesteld. Pieters Bouwtechniek draagt hiervoor geen aansprakelijkheid. Indien er content op www.pietersbouwtechniek.nl wordt aangetroffen, die zonder toestemming blijkt te zijn geplaatst, zal Pieters Bouwtechniek die op eerste verzoek verwijderen.

Copyright: 2018 Pieters Bouwtechniek
Website: Westdesign - www.westdesign.nl
Huisstijl: Lindsey Knoop
Teksten: Schrijfbij - www.schrijfbij.nl

E-mail

De per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is onrechtmatig. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is zonder toestemming niet toegestaan. Pieters Bouwtechniek sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

Modeldisclaimer

Pils.png

De ontvanger of gebruiker van de aangeleverde informatie moet zich vergewissen van het doel waarvoor dit model verstrekt is en de informatie passend bij de fase en onderliggende documenten van deze momentopname.

  • Het auteursrecht blijft voorbehouden aan Pieters Bouwtechniek.
  • Model is opgezet conform de Pieters Informatie LeveringsSpecificatie (P.iLS). Deze is hier te vinden: www.pietersbouwtechniek.nl/pils. Gebruiker dient rekening te houden met mogelijk aanvullende project specifieke afspraken.
  • Pieters is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie uit het model buiten de overeengekomen P.iLS set.
  •  Aanpassingen en/of wijzigingen in het model zijn niet toegestaan anders dan met nadrukkelijke toestemming van Pieters.
  • Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van het IFC-model aan derden is zonder toestemming niet toegestaan (anders dan tbv uitvoering van het werk).
  • Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van het Revit-model is niet toegestaan.
  • De door Pieters Bouwtechniek verstrekte informatie op documenten en digitale platte weergaven prevaleren boven het model. De platte weergaven, documenten en het model dienen telkens in onderlinge samenhang te worden beoordeeld.
  • Data in de Pset_Pieters is maatgevend ten opzichte van de geometrische weergave.
  • Maatvoering geometrie in het werk te controleren.
  • De gebruiker van de informatie dient rekening te houden met mogelijke afwijkingen tussen de afzonderlijke interdisciplinaire modellen.

Pieters Bouwtechniek vrijwaart zich van aansprakelijkheid voor schade voorvloeiend uit onjuist gebruik van de verstrekte informatie.

Google Analytics cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers.