AJ Schreuderschool


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Stichting PCBO Rotterdam, Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch onderwijs

Architect:

Korteknie Stuhlmacher Architecten Rotterdam

Hoofdaannemer:

Vd Heijden bouw en ontwikkeling Schaijk

Installatie adviseur:

Adviesbureau vd Weele, Groningen

Bouwfysica:

Adviesbureau vd Weele, Groningen

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2008 - 2013

Omvang:

4000 m2 BVO

Locatie:

Rotterdam

Op de locatie van een voormalige technische school in Rotterdam Lombardijen is een nieuwe school voor bijzonder onderwijs (ZMLK) met dubbele gymzaal gebouwd. De nieuwe school bestaat uit twee volumes die onderling overhoeks zijn verbonden, de eigenlijke school en de dubbele sporthal.

Het onderwijs in de school richt zich op drie kerntaken: wonen, werken en vrije tijd. Deze kerntaken worden als verschillende vakken onderwezen in specifieke vaklokalen zoals de 'woonkamer', de keuken en het kunstlokaal. Deze lokalen zijn aan de straatzijde op de begane grond gesitueerd en leggen, letterlijk en figuurlijk, de relatie van de school met de maatschappij erbuiten. Bij de voorbereiding van de leerlingen op hun toekomstige taken speelt ook de tuin een belangrijke rol, als speel- en oefenterrein voor het vak 'groen'.

De rest van de school, met de groepslokalen en de vele kleinere spreekkamers, is compact, introvert en merendeels op de tuin georiënteerd. Bijzondere aandacht is besteed aan de ruimtelijkheid van de tweelaagse ontsluitingszone in het midden van het gebouw. Royale vides zorgen voor daglicht tot op de begane grond.

Binnen de beperkte budgettaire mogelijkheden was het de ambitie om een duurzame school te ontwerpen. De plattegronden zijn flexibel en kunnen op termijn eenvoudig aangepast aan andere types onderwijs. De eenvoudige, stevige baksteenarchitectuur, de toepassing van hout als materiaal voor constructie én afwerking en het installatieconcept sluiten hierop aan.

Constructief is de school een combinatie van conventionele massieve wanden en vloeren met een dak van hout. De sporthal is uitgevoerd als eenvoudige staalconstructie met een houten afwerking en dakconstructie. De plint rondom het hele gebouw is versierd met keramische tegels in verschillende zwart-witte patronen en biedt ruimte aan de kunstzinnige inbreng van de op kunstgebied verrassend productieve leerlingen.