AMC Entreegebouw


Betrokken partijen

Opdrachtgever:

AMC

Architect:

TEMP architecture / Studio Nuy van Noort

Hoofdaannemer:

MedicomZes

Brandtechnisch adviseur:

Nelissen Ingenieursbureau

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2017 - 2021

Omvang:

2000 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Temp.architecture & studio Nuy van Noort i.s.m. studio BLAD

Het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam is voornemens een nieuw entree gebouw te realiseren, waarin de verschillende vervoerstromen afkomstig uit openbaar vervoer, auto-, fiets- en wandelverkeer samen komen. Het entreegebouw bestaat uit twee bouwlagen. Op niveau -1 bevindt zich de toegang vanuit het autoverkeer terwijl zich op niveau 0 de toegang tot de omliggende gebouwen bevindt. Hier bevinden zich ook de loopbruggen voor voetgangers afkomstig uit onder andere het openbaar vervoer.

Het dak van het paviljoen met de kenmerkende luifels zal worden uitgevoerd als staalconstructie, waarbij de hoogte van de toe te passen liggers beperkt blijft tot maximaal circa 1,0 m. Het dak met een hoofdgrid van 7,2m x 7,2m, dat deels zal worden voorzien van een mossedum beplanting of zonnepanelen, bestaat uit staalplaten met een overspanningen op de gordingen met een h.o.h. afstand van 3,6 m. Het dak wordt ondersteund met ronde stalen kolommen in twee verschillende typen, te weten 4 zware kolommen ø800 mm die naast verticale draagkracht ook de horizontale stabiliteit verzorgen. De stabiliserende kolommen zijn momentstijf en momentvast verbonden met het dak en worden doorgezet tot op de begane grond, waar ze zijn ingeklemd in de fundering. De verdiepingsvloer van het paviljoen is ontworpen als betonconstructie van breedplaten (h = 400 mm) die afdragen op ronde betonkolommen (ø400) in een grid van ca. 7 m x 7 m. Deze betontafel ontleent stabiliteit aan de zowel de 4 stalen kolommen als aan de betonkolommen. Op deze wijze is het niet noodzakelijk om stabiliteitsverbanden toe te passen.