Brede School Diemen


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Diemen

Architect:

Onix Architecten

Hoofdaannemer:

Wouters Bouw

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2005 - 2009

Omvang:

2800 m2 BVO

Locatie:

Diemen

Het ontwerp van architectenbureau Onix betreft een 2-laags onderwijsgebouw met daarin een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en naschoolse opvang. De architect heeft een duurzaam gebouw ontwikkeld waarbij de constructies en installaties duidelijk zichtbaar mochten zijn. Typerend aan het interieur zijn onder andere de onderzijde van de vloerplaten, die deels als onafgewerkt zichtwerk zijn uitgevoerd, en de dragende schoon metselwerkwanden in de entree, gangzones en aula.

Kenmerkend aan het gebouw is de driehoekige vorm, waarin zich de lokalen, speelzalen en gangzones bevinden. Centraal gelegen in het gebouw bevindt zich het patioplein, welke aansluit op de kolomvrije aula en tevens toegang biedt tot de buitenspeelplaats op de eerste verdieping. Kenmerkend aan de metselwerkgevel zijn de als tekens opgenomen prefab betonnen kaders rondom de kozijnen. De schakeling van deze elementen varieert per teken.

De constructie van het schoolgebouw bestaat uit breedplaatvloeren afgesteund op kalkzandsteenwanden en stalen liggers en kolommen waarmee onder andere de uitkragende punt is gerealiseerd. De aula, welke zich direct onder de buitenspeelplaats van de eerste verdieping bevindt, is geheel kolomvrij uitgevoerd middels slim verwerkte balkstroken in de trapsgewijs uitgevoerde breedplaatvloer. Bijzonder is de geintegreerde vloerverwarming in de constructieve betonvloer, welke aan de  bovenzijde monolitisch is afgewerkt. De slangen van de vloerverwarming zijn op het bovennet van de vloer gebonden en ingestort. Ook een groot deel van de ventilatiekanalen is opgenomen in de vloer. Bij het uitvoeren van een integraal vloerconcept bleek dat de hoofdconstructeur een belangrijke initiërende en coördinerende rol speelt.