Brede School Snijdelwijk


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Boskoop

Architect:

Kraaijvanger Urbis

Hoofdaannemer:

Bouwbedrijf De Vries en Verburg

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2011 - 2013

Omvang:

4500 m2 BVO

Locatie:

Boskoop

In het ontwerp van de Brede School, gevestigd op een eiland, is rekening gehouden met het typische landschap van Boskoop. Er is getracht om het oorspronkelijke karakter van de eilandjesstructuur zoveel mogelijk te behouden.

Het complex huist: twee basisscholen (Ichtus en Zevensprong), Kernkinderopvang met een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang, een Centrum voor Jeugd en Gezin, Kwadraad, een Speel-o-theek, een logopedist en een sporthal. Al deze gebruikers worden ondergebracht in vier gebouwen. Ze zijn met elkaar verbonden door een gezamenlijke ontmoetingsruimte waar speellokalen kunnen worden samengevoegd tot een groot podium met tribunetrap.

De constructie bestaat uit een betonconstructie van prefabpalen, -balken, -kolommen, -vloeren en -gevelelementen. De stabiliteit wordt ontleend aan de gevel. De draagstructuur bestaat uit kolommen met balken en kanaalplaten. Bijzonder aan de constructie is de integratie van de luchtbehandeling met de kanaalplaatvloeren. Hiervoor zijn de kanaalplaten op afstand gelegd om ruimte te geven aan kanalen en verzorgd de druklaag de schijfwerking en vloerscheiding.