De Keyzer


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

De Principaal

Architect:

Frantzen et al Architecten

Hoofdaannemer:

BOT Bouw

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2005 - 2011

Omvang:

19000 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Czaar Peterstraat Blok N44 luistert sinds een prijsvraag in de buurt naar de naam 'De Keyzer' en is nieuwbouw in stedelijke structuur.

Het project beslaat een woonzorgcentrum voor geriatrische patienten (2.725m2), 68 woningen, 1.411m2 bedrijfsruimte en 571m2 kantoorruimte. Onder het gehele blok bevindt zich een twee-laagse garage van 77 parkeerplaatsen.

Winnaar Zuiderkerkprijs 2011
Winaar VKG Architectuurprijs 2011