De Koppeling


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

LSI Project Investment

Architect:

Mei Architecten en stedenbouwers

Hoofdaannemer:

Dura Vermeer Bouw

Installatie adviseur:

J. van Toorenburg

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2005 - 2009

Omvang:

28000 m2 BVO

Locatie:

Houten

De Koppeling is een kantoorgebouw (28.000m2) van gemiddeld vier lagen hoog. Het bestaat uit een dubbele gebouwstrip die de kromming van de kavel volgt. De buitenste strip met een totale lengte van ruim 300m wordt door de onderbrekingen, twee krommingen en verschillende hoogtes als drie gebouwdelen ervaren. De binnenste strip is opgedeeld in drie kantoorpaviljoens. Diverse loopbruggen en een groot atrium overspannen de binnenstraat en verbinden de beide strips.

De hoofddraagconstructie van de buitenste strip bestaat uit dragende prefab-beton gevelelementen met een dikte van 220mm aan de buitenzijde en dragende gevelelementen van vier bouwlagen op kolommen aan de binnenstraat. Om het vloeroppervlak zo groot mogelijk en de kosten zo laag mogelijk te maken hebben de gevelelementen slechts een dikte van 220mm. De hoofddraagconstructie van de kantoorpaviljoens aan de binnenzijde bestaat uit dragende prefab gevelelementen van drie bouwlagen op kolommen.  In het hele project zijn kanaalplaten toegepast met een overspanning van 14,7m overwegend zonder druklaag.

De verdiepingsvloeren overspannen van gevel tot gevel. De stabiliteit wordt verzorgd door de dragende gevel en prefab dwarswanden. Door het ontbreken van doorgaande wanden aan de uiteinden van de buitenste strip wordt de stabiliteit verzorgd door stalen schoren op de begane grond en prefab gevelelementen op de verdiepingen. Door te kiezen voor een combinatie van dunne dragende gevelelementen in combinatie met dunne kanaalplaten is een zeer efficiënte constructie verkregen. Door het gebruik van prefab wanden en kanaalplaatvloeren zonder druklaag was daarnaast een zeer hoge bouwsnelheid mogelijk.