Dr. Bosschool Utrecht


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Dr. Bosschool

Architect:

Van Hoogevest

Installatie adviseur:

WHR Installatie-adviseurs

Bouwfysica:

WHR Installatieadviseurs

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2012 - 2015

Omvang:

3390 m2 BVO

Locatie:

Utrecht

Beeldmateriaal:

Van Hoogevest

In april 2015 is in Utrecht de Dr. Bosschool na een ingrijpende renovatie en uitbreiding, heropend. Deze openbare basisschool is gelegen in de Staatsliedenbuurt en dateert uit de jaren vijftig. Met oog voor de karakteristieke wederopbouwarchitectuur maakte Van Hoogevest Architecten een ontwerp voor renovatie en uitbreiding van de school. De omvang is nu 3.390 m² bvo voor 21 groepen, twee speellokalen, een gymzaal, een VVE-ruimte en buitenschoolse opvang. Het aantal lokalen verdubbelde waardoor nu alle leerlingen van de Dr. Bosschool op één locatie terecht kunnen.

Door uitbreiding en slimme inbreiding zijn nieuwe leer- en speelruimtes gemaakt met behoud van de bestaande structuur. Zo zijn op het voormalige open middenterrein twee nieuwe speellokalen met daarboven, in een uitkragend bouwdeel, een gymzaal. De twee speellokalen kunnen worden samengevoegd tot één grote ruimte met podium en is daarmee flexibel te gebruiken. Onder een eerdere uitbreiding op palen heeft de open ruimte plaatsgemaakt voor twee extra lokalen. De zolderverdieping kreeg nieuwe groepsruimtes. Door het verlengen van de gevel en 'oplichten' van het dak was het mogelijk om extra (dak)ramen te plaatsen zodat er voldoende daglicht binnen komt. De oude gymzaal is voorzien van een nieuwe verdieping en omgevormd tot personeelsruimtes en kleedkamers.

Het bestaande gebouw betreft een metselwerkcasco. Pieters Bouwtechniek heeft de bestaande fundering versterkt door middel van schroefinjectiepalen en stalen buispalen. De metselwerkpenanten zijn versterkt met stalen kolommen. De kap en de zolderverdiepen zijn gesloopt. Er is een nieuwe stalen liggerstructuur aangebracht voor de nieuwe verdieping met houten balklaag. Een nieuwe stalen kapconstructie is geplaatst met houten gordingen, dakpannen en sedumlaag.