Fauna passage


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Den Haag

Architect:

ingenieurs bureau Den Haag

Hoofdaannemer:

Haasnoot Bruggen

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2011 - 2012

Locatie:

Den Haag

Beeldmateriaal:

Haasnoot Bruggen

Over de Benoordenhoutseweg in Den Haag is een brug voor eekhoorns en marters gerealiseerd. Via deze brug kunnen de diertjes heen en weer bewegen tussen de landgoederen Clingendael en Oosterbeek aan de ene kant van de drukke weg en het Haagse bos aan de andere kant.

De overspanning van ca. 29 meter wordt gevormd door een slanke vierendeel ligger gedragen door tuien. Binnen de doorsnede van de vierendeelligger bevindt zich het dek waarover de diertjes zich kunnen verplaatsen. De tuien zijn bevestigd aan gebogen kolommen zonder achtertui. De ingeklemde kolommen zorgen voor de benodigde draagkracht en stijfheid.

Uit het door de opdrachtgever gekozen ontwerp volgt een complexe krachtsafdracht. De constructie is hierop door Pieters Bouwtechniek gedimensioneerd. Wij hebben ook de detail engineering van het project gedaan.