MFA Westerbork


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Gemeente Midden-Drenthe

Architect:

BDG Architecten

Installatie adviseur:

Unica Installatietechniek

Bouwmanagement:

Project- en Bouwmanagement Giezen

Hoofdaannemer:

Jorritsma Bouw

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2013 - 2015

Omvang:

3450 m2 BVO

Locatie:

Westerbork

Beeldmateriaal:

BDG Architecten

In Westerbork is een multifunctionele accommodatie (MFA) gebouwd. Het ontwerp van BDG Architecten is gericht op de synergie tussen de verschillende gebruikers, de landschappelijke setting van de locatie en op duurzaamheid. In het gebouw zijn twee basisscholen gehuisvest in combinatie met een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, sporthal en een jeugdcentrum. Ook maken verschillende verenigingen uit het dorp gebruik van het gebouw. Het ontwerp maakt het mogelijk dat enerzijds deze verschillende gebruikers hun eigen plek hebben binnen het geheel en anderzijds dat er eenheid ontstaat en de synergie tussen de gebruikers wordt versterkt. De opzet en de gekozen materialen zorgen ervoor dat het gebouw een samenspel aangaat met haar omgeving. In de oksels van het gebouw zijn de speelpleinen gerealiseerd die hierdoor geborgenheid en herkenbaarheid krijgen.

Pieters Bouwtechniek heeft voor deze nieuwbouw de hoofddraagconstructie ontworpen. Het ontwerp van BDG Architecten bestaat uit twee bouwlagen. De basisopbouw van het gebouw is een orthogonaal grid van 7,20 m bij 7,20 m. Er is getracht de ruimten zoveel mogelijk in te passen in dit grid. Uitzonderingen zijn de sportzaal en de publieke ruimten. De stabiliteit van het basisgebouw wordt ontleend aan dragende prefab betonelementen in de gevels. Het dak van het gebouw bestaat evenals de verdiepingsvloer uit breedplaatvloer met een constructieve dikte van 280mm en gewichtsbesparende elementen. De begane grondvloer bestaat uit geïsoleerde kanaalplaten gedragen door betonnen funderingsbalken. De fundering van het gebouw bestaat uit een betonnen balkrooster op betonnen funderingsstroken en platen. De sporthal heeft een staalconstructie met de mogelijkheid in de toekomst uit te breiden met nog eens twee hallen. Ook een deel van het basisgebouw kan uitgebreid worden met een verruiming van de eerste verdieping. Kenmerkend aan het gebouw is de stalen luifelconstructie die rond het hele gebouw is aangebracht.