Openbare Basisschool De Cirkel


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Stichting Spaarnesant

Architect:

Hoekstra architecten

Hoofdaannemer:

Lokhorst

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2011 - 2014

Omvang:

210 m2 BVO

Locatie:

Haarlem

In het najaar 2011 benaderde de opdrachtgever Pieters Bouwtechniek met de vraag om een haalbaarheidstudie uit te voeren. De school kampte met ruimtetekort en wilde graag twee extra leslokalen op de bestaande bouw plaatsen.

De huidige fundering en de staalconstructie van het schoolgebouw bleek niet voldoende toereikend om de extra belasting van twee lokalen te dragen. Er is vervolgens gekeken naar het plaatsen van extra kolommen  binnen de gevel van het gebouw. Dit leverde niet het gewenste resultaat. Zowel de posities van de kolommen als de overlast gaven problemen. Er is gekozen voor een derde optie: een constructie van kolommen op een fundering  die geheel buiten de gevel van de school werd geplaatst. Over het bestaande gebouw is een vakwerkconstructie geplaast die op de nieuw geplaatste kolommen steunt. Bovenop de huidige school zijn twee extra lokalen ontstaan.

Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden is de school niet gesloten en zijn de onderwijsactiviteiten gewoon doorgegaan.