Topa Dopak


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Stichting Utopa

Architect:

BD Architectuur

Hoofdaannemer:

Meijerbouw Sassenheim

Installatie adviseur:

J. van den Berg; Technisch Installatiebureau Hijkoop

Bouwmanagement:

BD Architectuur

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2006 - 2008

Omvang:

7820 m2 BVO

Locatie:

Lelystad

Uitbreiding op bestaande bedrijfshal voor op- en overslag van verpakkingsmiddelen. In de uitbreiding zijn ook 2 verdiepingen kantoor opgenomen als ook verschillende docks ten behoeve van het laden en lossen van vrachtwagens.

De kenmerkende rode gevelbeplating van de bestaande hal is doorgezet naar de uitbreiding. Aan de zijde van de A6 is de gevel halfrond uitgevoerd. In het dak zijn in twee richtingen vakwerkliggers toegepast waardoor een vrij stramien van 20mx20,4m gerealiseerd is. De bedrijfsvloer is gefundeerd middels High Speed Palen (HSP). Door dit snelle heisysteem met geringe paalafstanden is een slanke vloerconstructie mogelijk gemaakt. De bestaande entresolvloer in de bestaande bedrijfshal is doorgezet in de nieuwe uitbreiding.

De bestaande bedrijfshal en de nieuwe uitbreiding zijn gescheiden middels een 16m hoge brandwand met ter plaatse van de doorgangen branddeuren. Deze brandwand is middels smeltankers aan beide staalconstructies gekoppeld, hierdoor is het voor beide hallen mogelijk onafhankelijk van elkaar te bezwijken bij brand.