Zorg- en Behandelcentrum


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Stichting Elisabeth Breda

Architect:

BDG Architecten, Almere

Hoofdaannemer:

BAM Utiliteitsbouw, Eindhoven

Installatie adviseur:

Grontmij, Roosendaal

Bouwmanagement:

BOB Advies, Zeist

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2004 - 2012

Omvang:

40000 m2 BVO

Locatie:

Breda

De vraag was: maak een bouwplan voor 220 nieuwe verpleeghuiseenheden, in de categorie PG en somatiek ten behoeve van kort- en langdurend verblijf, 90 appartementen van circa 60m², 50 grotere appartementen variërend van 75 tot 90m² in het centrum van Breda. De gebouwen maken door subtiele hoekverdraaiing in de gevel “contact” met binnenstadbebouwing aan de Haagdijk. Niet alleen de gebouwvolumes, maar vooral ook de tussenruimtes worden door deze bewerking interessanter.

De intieme begijnhof met de kapel, die nu verborgen ligt in het huidige gebouwencomplex zal aan de openbare weg weer zichtbaar worden. Aan de Leuvenaarstraat door het transparante lid tussen twee bouwdelen.

De begane grond van het hele complex is bestemd voor voorzieningen niet alleen voor het complex zelf, maar ook voor de wijk. Als architectonische opgave zien wij het ontwerpen van een stedelijke woonomgeving en niet het ontwerpen van een instituut.

In het werk gestorte kelderconstructie op schroefinjectiepalen. kelderdek als bredplaatvloer met versterkte stroken op in het werk gestorte kolommen. Eerste verdiepingsvloeren als breedplaatvloer met in het werk gestorte verzwaarde stroken op in het werk gestorte kommen, als overgangsconstructie naar de er boven gelegen dragende wanden. 2e t/m 6e/7e verdiepingsvloer als bollenplaatvloer op in het werk gestorte dragende betonwanden. Dakconstructie met stalen liggers, kolommen en dakplaten.

Vervangende nieuwbouw in twee fasen in een binnenstedelijk gebied, speciale paalfundering in verband met grondslag en bestaande bebouwing en bewoning.