Website

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar beste weten met toestemming van de desbetreffende opdrachtgever en/of architect samengesteld. Pieters Bouwtechniek draagt hiervoor geen aansprakelijkheid. Indien er content op www.pietersbouwtechniek.nl wordt aangetroffen, die zonder toestemming blijkt te zijn geplaatst, zal Pieters Bouwtechniek die op eerste verzoek verwijderen.


Copyright 2016 Pieters Bouwtechniek

Website: Westdesign - www.westdesign.nl

Huisstijl: Lindsey Knoop

Teksten: Schrijfbij - www.schrijfbij.nl


E-mail

De per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is onrechtmatig. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is zonder toestemming niet toegestaan. Pieters Bouwtechniek sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

Google Analytics cookies

 Klik hier voor een opt - out van Google Analytics op deze website