Werkwijze

werkwijze.jpg

We geven graag de speerpunten van onze werkwijze aan u prijs. Deze werkwijze geldt te allen tijde: van de ontwerpfase, de bouwvoorbereidingsfase tot en met de uitvoeringsfase. Pieters’ werkwijze berust op vier pijlers:

 1. We luisteren naar u
  Wat wil de opdrachtgever, wat willen alle betrokken partijen? Aan welke eisen en wensen moet het product voldoen? Het gewenste imago? Het ambitieniveau van de architectuur, het budget en de planning? We inventariseren het geheel. Zo is voor iedereen het gewenste doel helder, van meet af aan. Dat schept duidelijkheid en werkt dus prettig en effectief.

 2. We denken met u mee
  Met alle betrokken bouwpartners om de tafel. In alle openheid kennis delen en zo vermenigvuldigen. Wat is de invloed van constructieprincipes op esthetisch gebied, constructie, bouwfysica, installatie, maakbaarheid, regelgeving, duurzaamheid, onderhoud en kosten? Voor ons is dit open en kritisch sparren een essentieel onderdeel van ons vak. Na analyse zetten wij een compleet beeld van de mogelijkheden en consequenties voor u op een rij.

 3. Wij denken in alternatieven
  Goed construeren is ontwerpen, rekenen, tekenen en ongeremd buiten kaders en vakgebieden denken. Vanuit ideaal modellen toewerken naar realiseerbare bouwplannen. Zo zorgen we voor bouwsystemen- en technieken met verschil.

 4. We denken integraal
  Optimale ontwerpoplossingen op deelgebieden vormen samen het totaalproduct. Zo zijn architectuur, installatie en constructie zelfstandige disciplines, maar vormen samen een onlosmakelijk geheel. Op elk bouwproject zetten wij een team in van uiteenlopende constructie-experts. Dit projectteam werkt met de opdrachtgever en andere bouwpartners naar synthese toe: tegenstrijdigheden zijn dan opgelost en verschillende elementen vormen een hoger geheel. Met een kwalitatief hoogstaand product als resultaat.