‘De Voortuinen’ genomineerd voor Architectenweb Awards 2021

14 september 2021

Als onderdeel van de Architectenweb Awards 2021 wordt in november van dit jaar de prijs voor Woongebouw van het Jaar uitgereikt. Meer dan vijftig inzendingen waren er voor deze categorie; de jury heeft vijf projecten genomineerd. Daarvan is de Voortuinen aan de Haarlemmerweg in Amsterdam er een.

Architectenweb Awards 2021
Alle inzendingen voor de prijs van Woongebouw van het Jaar 2021 zijn beoordeeld op een aantal punten. Allereerst ‘maatschappelijke relevantie’ – in hoeverre biedt het project een antwoord op actuele maatschappelijke vraagstukken en hoe vertaalt zich dat in het concept van het gebouw?

Ten tweede ‘vakmanschap’ – in hoeverre is het concept, dat aan de basis van het ontwerp staat, consequent en door de lagen heen uitgewerkt en gematerialiseerd? Ten derde ‘vernieuwing’ – in hoeverre levert het project een bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied, met bijvoorbeeld een nieuwe gebouwtypologie, de omgang met ruimtelijkheid, circulariteit, of rol van de architect?

ING-panden aan de Haarlemmerweg
Van gesloten naar open, van grauw naar groen, van bank naar sofa. Drie processen die samen de transformatie van de ING-panden aan de Haarlemmerweg naar 600 tot 900 woningen vertellen. Pinnacle ontwikkelt dit kantorengebied tot een aantrekkelijke woonwijk. Het ontoegankelijke grauwe kantorenpark zal gefaseerd veranderen in een open groen verblijfsgebied voor bewoners en omgeving. 

De realisatie van Westerpark West zal daarnaast zorgen voor een sterkere verbinding tussen Sloterdijk, het Westerpark en Bos en Lommer. Het plan wordt gevormd naar de stedenbouwkundige visie van MVRDV en telt 12 woontorens met commerciële plintfuncties en 3 ondergrondse parkeerkelders. Bij het project zijn 6 architectenbureaus betrokken. Pieters Bouwtechniek is hoofdconstructeur voor het gehele plan.

Gebouw “De Voortuinen”
Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij wordt aangevangen met de transformatie van het voormalig Rijkspostspaarbank gebouw tot woontoren. Het gebouw 'De Voortuinen' wordt naar het architectonische ontwerp van Elephant (Menno Kooistra) opgetopt met drie extra verdiepingen en langs de omtrek van het gebouw ca. 3 meter verbreed met een uitkragende constructie rondom (prefabbeton op staalconsoles). Het gebouw telt uiteindelijk 14 bouwlagen en dankt haar projectnaam, De Voortuinen, aan de markante toepassing van boombakken in deze uitkragende constructie en de woningontsluiting via de buitenzijde van het gebouw. De bestaande betonkernen worden ingrijpend verbouwd tot natte ruimtes in de woningen. De stabiliteit van het gebouw wordt verkregen vanuit de bestaande kern in combinatie met nieuwe liftschachten elders in het gebouw. De fundering van het gebouw wordt versterkt.

Pieters Bouwtechniek is constructie adviseur voor dit transformatieproject.

Amsterdamwoont.nl publiceerde een artikel over het project.

(bron: o.a. Architectenweb.nl)Terug naar het nieuwsoverzicht