Parametrisch ontwerpen

De kern van parametrisch ontwerpen is het vastleggen van ontwerprelaties. Dit kunnen relaties tussen verschillende onderdelen van het ontwerp zijn: coördinaten, geometrie, wapeningshoeveelheden, berekeningsresultaten, randvoorwaarden. Maar ook tussen verschillende partijen: architecten, constructeurs, aannemers, gevelbouwers. Allemaal in de vorm van data.

Eigenlijk is het niets nieuws, dat parametrisch ontwerpen. Iedereen heeft wel eens een Excel sheet gemaakt waarbij de uitkomst verandert als de gebruiker de invoerparameters wijzigt. Maar de laatste paar jaren is er iets bijzonders aan de hand. Nieuwe tools zoals Grasshopper en Dynamo maken het mogelijk om veel complexere parametrische modellen op te zetten. Modellen die we real-time kunnen visualiseren. Modellen waarvan we ontelbaar veel varianten kunnen afleiden. Modellen die we kunnen koppelen aan onze reken- en tekenprogrammatuur. En het allermooiste: modellen die we aan elkaar kunnen koppelen; bijvoorbeeld het model van de architect direct gekoppeld aan het model van de constructeur. Waarbij elke wijziging in het architectonische ontwerp zich direct vertaalt in een passend constructief ontwerp.

Kijk even rond voor een voorproefje van de mogelijkheden.
Meer weten? Neem dan contact op met svaneck@pieters.net

 

gif-kleiner

1_parametriseren

Parametriseren
Soms is een vorm nog geen concrete vorm, maar slechts een idee. De afmetingen, volumes, en ruimtelijke relaties zijn allemaal nog niet vastgelegd. Wij kunnen helpen bij het parametriseren van dit idee. Zodat we vervolgens samen de ontwerpruimte kunnen verkennen.

2_analyseren.png

Analyseren
Wanneer je werkt met parametrische modellen is het wel zo fijn als de constructeur dezelfde taal spreekt. Wij kunnen onze rekenmodules koppelen aan bestaande parametrische modellen, zodat elke wijziging ook direct constructief doorgerekend kan worden.

3_formfinding.png

Form finding
Sommige vormen hebben nog wat fine-tuning nodig. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de krachten zo zuiver mogelijk worden afgedragen, dat alle gevelpanelen vlak zijn, of dat er juist zo min mogelijk verschillende panelen zijn.

 

4_rationaliseren.png

Rationaliseren
De vertaalslag van vrije vorm naar maakbaar gebouw. Of het nou een dubbellaagse schaal of een dubbelgekromde gevel is, wij zorgen ervoor dat het zowel constructief haalbaar als maakbaar is.

5_generative_design(1).png

Generative design
De kracht van de computer benutten om niet 2, niet 3, maar ontelbare varianten tegen elkaar af te wegen en te scoren op diverse onderdelen, om vervolgens de meest optimale oplossing te vinden. Samen zoeken we het Pareto front op.

6_point_clouds.png

Point clouds
Een hoop meetdata maar weinig logica? Wij verbinden de punten op zodanige wijze dat deze vervolgens weer kan dienen als ontwerpruimte van het parametrische model.

 

7_topologie_optimalisatie.png

Topologie optimalisatie
Een iteratief proces waarbij materiaal verwijderd wordt op plekken waar dit geen toegevoegde waarde heeft en juist materiaal toegevoegd wordt op plekken waar de spanningen te hoog worden. De kunst is om vervolgens deze resultaten te interpreteren tot een maakbaar, lichter, en economischer ontwerp.

8_kosten_optimalisatie.png

Kosten optimalisatie
Door onze kennis van bouwkosten te koppelen aan het parametrische model kan in een vroeg stadium al inzichtelijk worden gemaakt wat de diverse invoerparameters hebben op het budget en de haalbaarheid van het project.

9_3d_printen.png

3D printen
Een massastudie, een miniatuurmodel, of een complexe 3D knoop? Af en toe wil je het gewoon even vasthouden in plaats van staren naar een computerscherm. Het tastbaar maken van een ontwerp leidt altijd tot nieuwe inzichten!