BIM

Om het BIM proces optimaal te laten verlopen is het van belang dat de “I” van BIM (informatie) duidelijk en per fase is vastgelegd. Pieters heeft hier zowel constructief, bouwkundig als coördinerend ruime ervaring mee. Gezien onze focus op de structuur van het gebouw, het ontwerp- en bouwtraject aangevuld met onze betrokkenheid van ontwerp tot oplevering past de coördinerende rol goed in de scope van Pieters. Meer weten? Kijk op www.pietersbimadvies.nl of mail onze experts: bimadvies@pieters.net.

  • slide
  • slide
  • slide

BIM algemeen

BIM is een proces waarbij de tot een gebouw behorende data, vanuit een digitaal model, opgebouwd uit objecten, gegenereerd en beheerd wordt gedurende de totale levenscyclus van het gebouw. Doel van dit proces is de kwaliteit van het ontwerp- / uitvoeringsproces en de exploitatie te verbeteren. Dit proces is gebaseerd op samenwerking en het delen van informatie waarmee alle relevante informatie over een bouwwerk gedurende de life-cycle kan worden opgeslagen.  

Ondertussen is het geen vraag meer of BIM wordt toegepast, maar is het de vraag hoe BIM wordt toegepast binnen het project. Voor het BIM proces is het van belang duidelijke afspraken te maken over de wijze van samenwerken tussen de projectpartners. Het vastleggen hiervan heeft als doel voor alle betrokkenen een helder beeld te scheppen van de aanpak en verwachtingen  qua status en kwaliteit van de te leveren resultaten per fase.

BIM proces

Workflow_in_progres_blauw-12_grootte.png

Het BIM proces is onderdeel van het ontwerptraject. Het vastleggen en faseren van de te genereren output is essentieel voor een goede (interdisciplinaire) samenwerking. Door dit vanuit de uitvraag te organiseren wordt dit opgenomen in de werkmethodiek passend bij het uitwerkingsniveau van de betreffende fase. 

Door het vastleggen van de afspraken en een goede controle hierop ontstaat een heldere structuur en is het voor iedere projectpartner duidelijk wat er wanneer verwacht wordt. Ook geeft een samengesteld model snel inzicht in mogelijke ontwerpwijzigingen.

De rol van interdisciplinair BIM coördinator wordt ondertussen veelvuldig opgepakt door Pieters en is een rol welke wij goed binnen een project kunnen vervullen.

De “I” van BIM

i_van_BIM_lamp_blauw.png

Door de “I” van BIM wordt je gebouwmodel slim. De “I” voegt aanvullende informatie toe aan de geometrie. Het is van belang dat de projectpartners van elkaar weten waar de relevante informatie te vinden is en wanneer deze wordt toegevoegd. Zowel de geometrische als de “I” output zijn de basis voor de interdisciplinaire modelcontroles. Deze wordt op basis van de gemaakte afspraken gestructureerd uitgevoerd. 

Naast het optimaliseren van de model kwaliteiten door de output per fase nog beter af te stemmen met de eisen vanuit de eigen discipline en de groeiende wensenlijst vanuit de markt is het van belang dat wij blijven fine tunen. Elk project is anders. 

Vanuit Pieters is voor het vastleggen van de te leveren output, de Pieters Informatie Leverings Specificatie opgesteld (P.iLS). Deze is hier te vinden:  www.pietersbouwtechniek.nl/pils

BIM advies

Workflow_in_progres_blauw-8-1_grootte.png

Het BIM proces integreren binnen nieuwe projecten is voor Pieters een kerntaak. Naast het ontwerp is het structureren van de “I” van BIM van belang voor een goede en efficiënte implementatie van het BIM proces. Het stellen van de juiste uitvraag is hierbij van groot belang. Als je weet wat het doel is kan het proces hierop worden ingericht. 

Pieters ondersteunt graag bij:

  • de zoektocht naar het doel,
  • het samenstellen van de juiste uitvraag, 
  • uitvraag omzetten naar een plan van aanpak, 
  • controle van de geleverde producten gedurende het proces.

Contact opnemen?

Workflow_in_progres_blauw-4a_grootte.png

Het BIM proces is niet meer weg te denken uit de huidige bouwwereld en wordt steeds verder ontwikkeld en gefinetuned. Het van belang hierbij aan te haken en er je eigen invulling aan te geven.

Meer weten?

Kijk op www.pietersbimadvies.nl
Of mail onze experts: bimadvies@pieters.net