Werkwijze

Onze werkwijze is sterk bepalend voor wat ons Pieters maakt. Want hoewel we tot de grootste onafhankelijke constructiebureaus van het land behoren, hechten we veel waarde aan een proactieve samenwerking en persoonlijke aandacht voor de klant. Onze manier van werken berust op vier pijlers en geldt te allen tijde, van de ontwerpfase en de bouwvoorbereidingsfase tot en met de uitvoeringsfase.

We luisteren naar u en denken met u mee

Het ontwikkelen van een bouwproject doe je samen. Een proactieve houding is daarbij essentieel en beschouwen we bij Pieters als inherent aan ons vak. We luisteren aandachtig naar de wensen van de opdrachtgever: aan welke eisen en wensen het product moet voldoen, het gewenste imago, het ambitieniveau van de architectuur, het budget en de planning. We bekijken het geheel en denken actief met alle partijen mee, ook over de grenzen van ons vakgebied heen. Zodat we een compleet beeld van de mogelijkheden en consequenties voor u op een rij kunnen zetten.

We zijn realistisch

We denken groots en gaan ver in onze constructies, maar altijd met verantwoordelijkheidsgevoel op het gebied van constructieve veiligheid én met financiële haalbaarheid en maakbaarheid als doel. Met strakke budget- en tijdbewaking werken we aan realistische bouwplannen die geen verrassingen met zich meebrengen en daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. We communiceren actief en transparant over de invloed van constructieprincipes op esthetiek, bouwfysica, installatie, regelgeving, duurzaamheid, onderhoud en kosten. Zo komen we altijd tot een passende oplossing om van een ambitieuze visie een constructieve werkelijkheid te maken.

We bieden alternatieven

Een goede constructeur is creatief en vindingrijk en doet meer dan alleen het maken van berekeningen. Goed construeren is ontwerpen, rekenen, tekenen en op doortastende wijze buiten kaders en vakgebieden durven denken. Het is een uitdaging een constructie dun, rank en elegant te maken zonder de maakbaarheid en het budget uit het oog te verliezen. Out-of-the-box denken zit in ons DNA en we komen graag met inventieve oplossingen om een ambitieus ontwerp toch mogelijk te maken.

We denken integraal

Optimale ontwerpoplossingen op deelgebieden vormen samen het totaalproduct. Architectuur, installatie en constructie zijn zelfstandige disciplines, maar vormen samen een onlosmakelijk geheel. Op elk bouwproject zetten wij een team van uiteenlopende constructie-experts in, dat met de opdrachtgever en andere bouwpartners naar synthese toe werkt. De ontwerp- en uitvoeringsafstemming zorgt voor een beheersbaar en integraal proces, waarin tegenstrijdigheden tijdig kunnen worden opgelost. Het resultaat: overzichtelijke bouwkosten, minimale faalkosten en daardoor een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Kortom, een kwalitatief hoogstaand bouwproduct.