Constructieve veiligheid

Constructieve veiligheid is de grondslag van het werk dat we doen. Een basisprincipe waar we als constructeurs van nature mee bezig zijn en dat verweven zit in alles wat we doen. Maar ook een onderwerp dat we tóch nog eens extra willen benoemen.

Vanzelfsprekend werken we volgens de richtlijnen van het 'Kennisportaal Constructieve Veiligheid', dit is de digitale opvolger van het “Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid”, waarvan de laatste editie verscheen in 2011. In deze breed toegepaste handleiding, die ertoe dient de constructieve veiligheid in het bouwproces te borgen, zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor alle partijen in het bouwproces overzichtelijk op een rij zijn gezet. Maar we gaan verder dan dat. 

We denken groots en gaan ver in onze constructies, maar altijd met verantwoordelijkheidsgevoel op het gebied van constructieve veiligheid en met financiële haalbaarheid en maakbaarheid als doel.

In een tijd waarin het steeds meer de norm lijkt snel beslissingen te moeten nemen om vooruit te komen, durven we bij Pieters kritisch te zijn en juist een stapje terug te zetten als we denken dat dit nodig is. Aan tafel met een klant of partner vragen we als ‘constructief geweten’ aandacht voor het grondig  doordenken van een constructieve oplossing en leggen we helder uit waarom het van belang is iets toch nog nader te onderzoeken.  Dit betekent overigens niet dat we het bouwproces vertragen; omdat we vanaf het eerste moment in de ontwerpfase realistisch zijn over wat er wel en niet kan, voorkomen we dat in een latere fase blijkt dat iets toch niet mogelijk is en zodoende voor aanzienlijke vertragingen en (faal)kosten zorgt. We staan voor wat we zeggen en komen na wat we beloven - hierin zijn we onverzettelijk.