Duurzaamheid

Duurzaamheid.jpg

De toenemende maatschappelijke aandacht voor duurzaam bouwen zien we bij Pieters als een positieve en noodzakelijke ontwikkeling. Duurzaam construeren speelt een steeds grotere rol binnen ons vakgebied en vormt vaak een belangrijk criterium voor het beoordelen van een constructief ontwerp. Een duurzaam constructief ontwerp kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Belangrijke aspecten zijn duurzaam materiaalgebruik, ontwerp voor lange levensduur, circulair bouwen en herbestemming.

Duurzaam materiaalgebruik
Om de duurzaamheid van verschillende ontwerpoplossingen in de ontwerpfase te beoordelen, kan de milieuprestatie (MPG) van deze varianten worden gekwantificeerd. Op deze manier kan duurzaamheid meegewogen worden in de ontwerpkeuze, bijvoorbeeld voor een goede GPR score of om een BREEAM-ambitie  te realiseren.  

Daarnaast streven we ernaar om in onze ontwerpen zo efficiënt mogelijk te construeren, waardoor het materiaalgebruik geminimaliseerd kan worden. 

Ontwerp voor lange levensduur
De functionele levensduur van een gebouw kan worden verlengd door robuust en flexibel te bouwen. Zo blijft het gebouw geschikt bij een veranderende functievraag in de toekomst, en wordt de technische levensduur van het gebouw zo goed mogelijk benut. Pieters kan helpen inzichtelijk te maken welke ontwerpkeuzes tot een toekomstbestendig gebouw leiden.

Circulair bouwen
‘Nederland circulair in 2050’: een doelstelling waar Pieters actief aan bijdraagt en in meedenkt. Door te ontwerpen met demontabele, herbruikbare elementen, zoals bij The Green House, kunnen deze elementen na hun 1e levenscyclus opnieuw gebruikt worden en wordt een circulaire constructie gerealiseerd.

Herbestemming
Door een bestaand gebouw te hergebruiken, wordt het gebruik van nieuwe bouwmaterialen - en daarmee de milieubelasting - geminimaliseerd. Herbestemming is hiermee vanzelfsprekend een vorm van duurzaam bouwen. 

Pieters adviseert in de keuze voor herbestemming of nieuwbouw, en heeft bewezen expertise  op het gebied van ingrepen in bestaande constructies. De constructie heeft in het algemeen een (veel) langere levensduur dan de bouwkundige materialen en installaties. Daarom zijn constructies vaak zeer geschikt om te behouden bij herbestemming, mits ze flexibel genoeg zijn opgezet.

Pieters---cirkel-duurzaamheid-7.gif

Hotel-Jakarta-10.jpg

Bij Hotel Jakarta is gemiddeld 25% betonpuingranulaat toegepast als vervanger van het grove toeslagmateriaal, met in sommige onderdelen tot 50% betonpuingranulaat. Voor de dragende wanden van de modulaire hotelkamers zijn FSC-gekeurde, kruislings verlijmde houten wanden gebruikt.

Ursum.jpg

In samenwerking met Ursem Modulaire bouwsystemen zijn volledig prefab vervaardigde studentenunits ontwikkeld die als geheel kunnen worden verplaatst en hergebruikt, afhankelijk van waar er behoefte is aan studentenwoningen, zoals in Leiden  en Amsterdam.

cepezed-circulair-paviljoen-The-Green-House-1-6.jpg

The Green House is een circulair paviljoen in Utrecht. De complete constructie, inclusief fundering, is demontabel en bestaat uit standaard elementen. De opbouw is modulair, zodat in een nieuwe situatie eenvoudig een deel van het pand weggehaald of uitgebreid kan worden.