Duurzaamheid

De toenemende maatschappelijke aandacht voor duurzaam bouwen zien we bij Pieters als een positieve en noodzakelijke ontwikkeling. Duurzaam construeren speelt een steeds grotere rol binnen ons vakgebied en vormt vaak een belangrijk criterium voor het beoordelen van een constructief ontwerp.

Een duurzaam constructief ontwerp kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Onderstaande Pieters Duurzaamheidscirkel is ontwikkeld om deze verschillende mogelijkheden in kaart te brengen. Voor welke duurzaamheidsstrategie(ën) gekozen wordt, is mede afhankelijk van projectspecifieke eisen/wensen en wordt altijd in overleg bepaald. Onderstaand zijn de verschillende duurzaamheidsstrategieën nader toegelicht.

Herbestemming 

Door een bestaande constructie (deels) te hergebruiken, wordt het gebruik van nieuwe bouwmaterialen – en daarmee de bijbehorende milieubelasting – geminimaliseerd. Herbestemming is hiermee vanzelfsprekend een vorm van duurzaam bouwen.

Pieters adviseert in de keuze voor herbestemming of nieuwbouw, en heeft bewezen expertise  op het gebied van ingrepen in bestaande constructies. De constructie heeft in het algemeen een (veel) langere levensduur dan de bouwkundige materialen en installaties. Daarom zijn constructies vaak zeer geschikt om te behouden bij herbestemming, mits ze flexibel genoeg opgezet zijn.

Daarnaast kunnen losse onderdelen uit een bestaand gebouw worden benut in een nieuw ontwerp. Zoals bij Stichting Stunt waar bestaande staalprofielen en glaspanelen zijn hergebruikt.

Ontwerp voor lange gebouwlevensduur 

Door te ontwerpen voor flexibel gebruik van de constructie, blijft het gebouw geschikt bij een veranderende functievraag in de toekomst. Hiermee kan de (technische) levensduur van het gebouw zo goed mogelijk worden benut. Zo biedt het ontwerp van Patch22 en Top-Up ruimte voor toekomstige veranderingen aan de gebruikers.

Pieters kan helpen inzichtelijk te maken welke ontwerpkeuzes tot een toekomstbestendig gebouw leiden. Het gebruik van meer materiaal om robuustheid en flexibiliteit te creëren, wordt hierbij afgewogen tegenover de extra kosten en de materiaalgebonden milieubelasting.

Ontwerp voor meerdere levenscycli

Door te ontwerpen met demontabele, herbruikbare elementen, zoals bij The Green House en Oldelft, kunnen deze elementen na hun 1e levenscyclus opnieuw gebruikt worden.

Een ander voorbeeld hiervan is het bouwen met modulaire units, die als geheel kunnen worden verplaatst en hergebruikt.

Duurzaam materiaalgebruik

Om de duurzaamheid van verschillende ontwerpoplossingen in de ontwerpfase te beoordelen, kan de milieuprestatie (MPG) van deze varianten worden gekwantificeerd. Op deze manier kan de milieu-impact  meegewogen worden in de ontwerpkeuze.

Vanzelfsprekend streven we ernaar om in onze ontwerpen zo efficiënt mogelijk te construeren, waardoor het materiaalgebruik geminimaliseerd wordt.

Ook op het gebied van  secundaire grondstoffen (bijv. betongranulaat) kan Pieters adviseren, bijvoorbeeld om een BREEAM-ambitie te realiseren.

Daarnaast heeft Pieters al jarenlange ervaring met houtconstructies.

Pieters - cirkel duurzaamheid 8.jpg

Koning_Willem_I_College_5.jpg

Het nieuwe entreegebouw van het Koning Willem I college heeft een volledig houten hoofddraagconstructie, met in het oog springende gelamineerde houten kolommen en gelamineerde houten liggers. Door de kolommenstructuur wordt volledige indelingsvrijheid gerealiseerd.

Ursum.jpg

In samenwerking met Ursem Modulaire bouwsystemen zijn volledig prefab vervaardigde studentenunits ontwikkeld die als geheel kunnen worden verplaatst en hergebruikt, afhankelijk van waar er behoefte is aan studentenwoningen, zoals in Leiden  en Amsterdam.

cepezed-circulair-paviljoen-The-Green-House-1-6.jpg

The Green House is een circulair paviljoen in Utrecht. De complete constructie, inclusief fundering, is demontabel en bestaat uit standaard elementen. De opbouw is modulair, zodat in een nieuwe situatie eenvoudig een deel van het pand weggehaald of uitgebreid kan worden.