Haarlems parkeerterrein wordt Floridaplein Schalkstad

31 oktober 2017

Op het Floridaplein en een groot gedeelte van het Californiëplein bij winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem komen 158 woningen, twee supermarkten, winkels en een openbare parkeergarage met ca. 600 plaatsen. Het resterende deel van het bestaande parkeerterrein wordt een openbare ruimte plus een nieuw marktplein. Met de al eerder aangekondigde komst van een bioscoop en extra winkelruimte krijgt het nieuwe Schalkstad steeds meer vorm.

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM heeft de opdracht van de gemeente gekregen na een Europese aanbesteding. De komst van een grote nieuwe ontwikkeling in het winkelcentrum werkt als een vliegwiel voor andere delen van het winkelcentrum. Zo is de eigenaar van de VNU-toren bezig met plannen voor transformatie van het kantoorgebouw naar woningen. Er zijn gesprekken over het initiatief voor een markthal en nieuwe winkels. Ook wordt er met eigenaren aan de zuidkant van het winkelcentrum, inclusief de voormalige V&D, gekeken naar een integrale ontwikkeling van dit deel van het centrum.

Het ontwerp van het gebouw is gemaakt door PPHP architecten (bureau van Sjoerd Soeters) en de openbare ruimte door Buro Lubbers landschapsarchitectuur en stedenbouw. Pieters Bouwtechniek is constructeur van het project. De gunning aan AM wordt nu uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en AM. Als de gemeenteraad in september akkoord gaat met de grondverkoop, kan de gemeente eind 2017 starten met het bouwrijp maken van de grond, te beginnen met het verleggen van kabels en leidingen en het riool van het Florida- en Californiëplein.

Naar verwachting kan de bouw starten in de tweede helft van 2018.Terug naar het nieuwsoverzicht