Minnaertgebouw heropend

22 december 2017

Tijdens een feestelijk ontbijt in kerstsfeer is het verbouwde Minnaertgebouw op De Uithof, de campus van de Universiteit Utrecht officieel geopend. De realisatie van het Minnaertgebouw was in 1997. Het gebouw kreeg veel aandacht en waardering, niet in de laatste plaats door zijn inpandige vijver, waarin het van de daken afkomstige regenwater werd verzameld.

Nu, twintig jaar later, vormt het gebouw samen met het eveneens bestaande Buys Ballotgebouw en het nieuwe Victor J. Koningsbergergebouw het nieuwe onderwijscluster voor de bètafaculteiten. Ector Hoogstad Architecten maakte het ontwerp voor de renovatie van het Minnaertgebouw en hield daarbij – zoals het hoort – ruggenspraak met de originele ontwerpers. Zo werd de toegankelijkheid van het gebouw verbeterd en werden de kantoorverdiepingen aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Met de komst van een nieuwe centrale fietsenstalling kon de bestaande fietsenstalling plaats maken voor een nieuw grand café, waardoor er een aantrekkelijk nieuwe ontmoetingsplek ontstaat op een voor de campus cruciaal punt.

Ook werden in de centrale hal studieplekken gerealiseerd en werd het stromende regenwater teruggebracht, nadat de universiteit al jaren geleden om redenen van veiligheid en beheer afscheid had genomen van de vijver. Het water stroomt nu door de hal naar een buiten het gebouw gelegen verzamelbekken dat het sprinklerreservoir aanvult. Zo gaat het gebouw met herstel van zijn karakter en hernieuwde waardering van zijn gebruikers een tweede leven tegemoet.

Pieters Bouwtechniek is de hoofdconstructeur voor zowel het Victor J. Koningsbergergebouw als voor het Minnaertgebouw. 

 Terug naar het nieuwsoverzicht