Pieters bij officiële opening KC de Vindplaats

22 december 2022

In opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft Stichting AWBR de scholen Narcis Querido en De Roos samengevoegd tot een kindcentrum, KC De Vindplaats. Het kindcentrum omvat een basisschool met 17 groepen, kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie (VVE), BSO, een gymzaal en multifunctionele ruimten. Het kindcentrum is gehuisvest in het bestaande pand van de Narcis Querido en heeft een grootschalige verbouwing ondergaan, waarbij een deel van het pand is gesloopt en de installaties zijn vervangen en aangepast naar de huidige eisen met een focus op duurzaamheid.

Constructief is KC De Vindplaats een gebouw waarin alle facetten voorbij zijn gekomen, een deel renovatie en  een deel nieuwbouw, ook wel vernieuwbouw te noemen.

Dit heeft gezorgd voor een aantal uitdagingen, maar het resultaat is dat het een speels gebouw is geworden.

Vanaf het voorlopig ontwerp heeft Pieters Bouwtechniek zich ingezet om binnen de kaders van de architect ‘ruimte te vinden’ voor de constructie. Dit klinkt misschien wat pretentieus, maar wat hiermee wordt aangegeven is dat de eis van de school is dat alles open en/of flexibel indeelbaar is, en dat de constructie de architect altijd ‘in de weg zit’. Dit zorgt idealiter ervoor bij nieuwbouw dat er idealiter met grote overspanningen, in combinatie met een kolommenstructuur wordt gewerkt. Dit is een uitdaging bij renovatie of vernieuwbouw van een school, deze hebben vaak lage verdiepingshoogtes en veel constructieve dragende wanden. Om hier een ‘moderne’ open gevoel te creëren is behoorlijk was staal nodig om de bestaande vloeren en daken op te vangen.

Het concept ‘frisse scholen’ zorgt ervoor dat er installaties (veel meer dan er voorheen in het gebouw zaten) ingepast moeten worden. Deze installaties komen op hun beurt weer de constructie tegen, hier clashen de belangen van de installatieadviseur en de constructeur regelmatig. Hiervoor is veel afstemming nodig geweest.

De trend van basisscholen in stedelijke gebieden is de gymzaal niet onderin het gebouw te plaatsen maar op de bovenste verdieping. Je kan je voorstellen dat een (Cito-)toets doen, met basketbal geluiden boven je niet prettig/ wenselijk is. Om die reden worden de vloeren met een dikke afwerk laag afgewerkt, dit extra gewicht zorgt derhalve ook voor extra constructie dikte. Hoe meer massa, hoe minder de constructie in trilling kan worden gebracht. 

De laatste uitdaging bij binnenstedelijk bouwen, is dat er (bijna) geen ruimte is voor een speeltuin. Dit zorgt ervoor dat er daktuinen ontstaan op schoolgebouwen, compleet met moestuin (en soms zelfs een kas). Bovendien heeft een stad als Amsterdam een eis waar ze willen dat daken waterbergingen zijn, al dan niet in combinatie met zonnepanelen. Deze beide punten hebben direct invloed op de dikte constructie, doordat dit veel extra gewicht is. 

Het resultaat is een prachtig speels gebouw, waar de constructie heel charmant zichtbaar is.Terug naar het nieuwsoverzicht