Pieters medewerker genomineerd voor ENCI Studieprijs

13 oktober 2017

De ENCI Studieprijs ondersteunt, beoordeelt en bekroont afstudeerprojecten waarin het materiaal beton een prominente rol vervult. Het gaat om studies  uiteenlopend van ontwerp tot en met onderhoud en reparatie (dus daarmee de hele keten), van betontechnologie tot betonmechanica (alle disciplines) en experimenteel en numeriek onderzoek (alle onderzoek vormen).

Onze collega Remco Alting is genomineerd in de categorie Professional Masteropleidingen. Hij is genomineerd met het project: “Herontwikkeling faculteit Technische Natuurkunde TU Delft”: 

De bestaande faculteit is in de jaren ’50 van de 20ste eeuw ontworpen en in de jaren ’70 van die eeuw opgeleverd. De faculteit is gedateerd en voldoet daardoor niet meer aan de huidige eisen. De faculteit krijgt daarom een herontwikkeling en wordt gemoderniseerd. De bestaande faculteit bestaat uit een kamstructuur met vijf vleugels. De bestaande faculteit is opgebouwd met een betonconstructie, bestaande uit vlakke plaatvloeren die ondersteund worden door kolommen. 

De wens van de opdrachtgever is om de vleugels A, B en D te slopen. De vleugels A en B worden aan het Mekelpark gegeven om een betere interactie te krijgen tussen de verschillende gebouwen die in de TU wijk liggen. Ter plaatse van Vleugel–D komt een nieuw atrium, waarbij boven op de bestaande Vleugel–C een extra verdieping gerealiseerd dient te worden. Door het gelimiteerde tijdsbestek van het afstudeeronderzoek is de focus gehouden op de verbouwing van de bestaande Vleugel–C.

Om te beoordelen of de rechtstreekse optopping mogelijk is op de bestaande bouw, is eerst onderzoek gedaan naar de archiefgegevens. Daarnaast is vanuit de wetgeving, volgend uit het Bouwbesluit 2012 in combinatie met de NEN 8700 serie en Eurocode, bestudeerd aan welke rekenregels voldaan moet worden voor bestaande bouw.

Uit een haalbaarheidsstudie met diverse ontwerpvarianten is gebleken dat de bestaande betonconstructie te weinig reserve capaciteit heeft om de uitbreiding in een betonconstructie uit te voeren. Dit heeft te maken met het feit dat in de jaren ’50 van de vorige eeuw andere rekenmethodes zijn aangehouden dan in de huidige voorschriften. Voornamelijk de bestaande paalfundering en bestaande betonkolommen worden door de toevoeging van de extra verdieping overbelast.  Het is hierdoor noodzakelijk om de bestaande constructie aan te passen of te versterken.

Het gekozen betonontwerp voor de uitbreiding is een overkluizing. De uitbreiding over bestaand wordt opgebouwd als een tafelconstructie. Hierbij dienen de nieuwe funderingspalen op voldoende afstand van bestaand te staan, zonder dat de nieuwe funderingspalen de bestaande funderingspalen negatief beïnvloeden op het paaldraagvermogen. Het bestaande  faculteitsgebouw is circa 17,0 meter breed. Om de nieuwe constructie over bestaand met voldoende afstand tot de belendingen te realiseren, wordt een overspanning toegepast van 20,8 meter. In het ontwerp is gekozen om deze overspanning te realiseren met een Vierendeel ligger die op kolommen staat. Door geen diagonalen toe te laten in het ontwerp wordt flexibiliteit in de plattegrond van de uitbreiding verkregen.

De prijsuitreiking is tijdens de Betondag 2017 op 16 november in Rotterdam. Voor deze uitreiking worden niet alleen alle deelnemende studenten als gast op de Betondag uitgenodigd, maar ook de studiebegeleiders van de genomineerde studenten. Bij de feestelijke uitreiking ontmoeten de bouwwereld en het onderwijs elkaar.

Hieronder een animatie van het ontwerp:Terug naar het nieuwsoverzicht