Superlofts Blok Y winnaar BNA Beste Gebouw v/h Jaar

24 mei 2018

Superlofts Blok Y in Utrecht wint het prestigieuze 2018 BNA Gebouw van het jaar prijs in de categorie Particuliere Woonbeleving. De prijs werd vrijdag 18 mei door een deskundige jury uitgereikt in de voormalige Bijlmerbajes. 

In de nieuw te vormen wijk Veemarkt te Utrecht werd Kavel Y uitgegeven voor CPO/MO. Het Superlofts concept bood 30 huishoudens de kans om collectief besluiten te nemen over hun gebouw en bovendien een woning op maat te maken, volledig toegesneden op hun persoonlijke woonwensen. Het resultaat is een uniek woongebouw waarin geen woning hetzelfde is.

Toelichting ontwerp
De initiatiefnemers van Superlofts Blok Y waren drie bedrijven (Stadkwadraat, Bergunlimited, Dolte Stedenbouw) ope-rerend in de vastgoedsector. Hun Stichting Blok Y werd het vehikel om de CPO-ontwikkeling op te starten. 

Met Marc Koehler Architects en hun Superlofts concept werd een architect gevonden die ervaring had met de aspec-ten van CPO/MO projectontwikkeling én die in staat was om vernieuwende en spannende woningbouw te realiseren.

Samen met de bewonersgroep zijn verschillende stedenbouwkundige modellen onderzocht voor de Kavel Y welke grenst aan zeer uiteenlopende buren: ten oosten de Sartreweg en aan de overkant daarvan het Veemarkt terrein, ten westen de volkstuintjes van tuinenpark 'De Pioniers' en ten noorden Kavel X met tussen de kavels een parkeerplaats en entree voor het tuinenpark.

Er werd gekozen voor een kloek appartementengebouw bestaande uit 30 appartementen verdeeld in 5 hoofdtypes. Alle woningen hebben een lay-out en dimensionering die je in woningbouw zelden tegenkomt. De woningen zijn ont-sloten vanaf de straat, het dek, een semi-private galerij of een interne corridor. De woningtypes variëren van 70 tot 145 m2, zijn dubbelzijdig of enkelzijdig georiënteerd, over 2 of 3 lagen met balkon, loggia, (dak)terras of tuin. In de meeste woningen is een vide gerealiseerd. In de compositie van de woningen, hun oriëntatie en ontsluiting is een zorgvuldige balans zichtbaar tussen individuele bewonerswensen, collectieve belangen, stedenbouwkundige ambitie en de kwaliteiten van de omgeving.

De gevel is een eenvoudige maar krachtige uitdrukking van het concept en zorgvuldig gematerialiseerd. Ze bestaat uit een slank betongrid ingevuld met dubbelhoge glazen puien om licht diep in de loftwoningen te brengen. Door de af-leesbaarheid van de verschillende woningtypes ontstaat een speels beeld verrijkt met entrees, loggia’s en variatie in de puien.

Elke woning heeft een eigen parkeerplaats in de collectieve garage op maaiveldniveau. Op de parkeervoorziening ligt een dek met 10 private tuinen, 3 private terrassen en 1 grote gemeenschappelijke tuin. Voor deze gemeenschappelij-ke tuin maakte de bewonersgroep zelf een ontwerp onder begeleiding van Marseille Buiten. Achter het gebouw is de bestaande sloot verbreed richting het gebouw en ligt een gemeenschappelijke vlonder. De gemeenschappelijke ruimte bij de entree is ruim opgezet en wordt door de bewonersgroep ingevuld met een collectieve tentoonstellingskast en bankje.

Het casco van het gebouw is opgebouwd uit betonwanden en dunne interne breedplaatvloeren, dit bood de bewo-ners optimale ontwerpvrijheid. Constructief betekent dit dat we de vloer- en wanddelen hebben weggelaten en de vloeren hebben opgehangen.

Op de begane grond zijn verticale gezinswoningen gerealiseerd. Vanaf de woning scheidende derde verdieping zijn appartementen gemaakt, welke zowel horizontaal als verticaal per verdieping verschillend aan elkaar verbonden zijn. 

Constructieve ingrepen konden hierdoor invloed hebben op de naast-, onder-, of bovengelegen appartementen. Pieters Bouwtechniek is in het verkoopproces van de woningen betrokken geweest. We hebben de constructieve mogelijkheden per interieur ontwerp inzichtelijk gemaakt. Het resultaat is een samenhangende constructie waarin elke wand uniek is.

De jury: "Knap hoe Marc Koehler Architects de persoonlijke woonwensen ruimtelijk heeft vertaald, zonder de ge-meenschappelijkheid uit het oog te verliezen. Voor de collectieve ruimtes is gelukkig ook budget gereserveerd, waar-mee een bibliotheek en gezamenlijk dakterras zijn ingericht. Lof ook voor het innovatieve bouwproces, dat mogelijk-heden opent voor nieuwe manieren van (samen) wonen en stad maken".

 

Ontwerpvrijheid: vloer- en wanddelen kunnen worden weggelaten


Terug naar het nieuwsoverzicht