Eisen aan MPG naar verwachting scherper in 2021 en 2030

20 januari 2020

Minister Ollongren heeft aangekondigd dat circulair bouwen extra aandacht krijgt in de bouwregelgeving, door een brief te sturen naar de Tweede Kamer met daarin verschillende actiepunten.

Zo zal er een uniforme meetmethode worden ontwikkeld voor het bepalen van de circulariteit van gebouwen. De minister geeft aan dit te willen doen door de bestaande MPG-systematiek uit te breiden. Ook kondigt de minister aan dat er op basis hiervan eisen zullen worden gesteld aan de circulariteit van gebouwen, zowel wettelijk via de bouwregelgeving als via aanbesteding van overheidsopdrachten.

Vanuit Pieters volgen we deze ontwikkelingen op de voet, om zo goed mogelijk te kunnen adviseren op het gebied van circulaire constructies.

Daarnaast heeft de minister aangekondigd dat de eis aan de milieuprestatie van gebouwen (MPG) verscherpt zal worden in 2021 en 2030. De maximumwaarde die nu geldt voor de MPG, wordt in de meeste gevallen met gemak gehaald en geldt bovendien alleen voor nieuwe woningen en kantoren. Wanneer de MPG-eis zal worden verscherpt, wordt het voor ons als constructeur ook steeds belangrijker om de MPG-waarde van verschillende varianten te bepalen en mee te wegen.

Naast het berekenen van de MPG-waarde kan een duurzaam constructief ontwerp ook op andere manieren gerealiseerd worden. Meer weten? Kijk dan op deze pagina.

Heb je vragen, of wil jij je binnen Pieters ook inzetten op het gebied van duurzaamheid? Neem dan contact op met c.braendstrup@pbt-delft.nl.

Duurzaamheid volgens Pieters


Terug naar het nieuwsoverzicht