BDP, Traject, Pieters en DGMR ontwerpen MKC Houtwijk in Den Haag!

19 februari 2021

BDP, Traject, Pieters Bouwtechniek en DGMR zijn als integraal ontwerpteam geselecteerd om het nieuwe Montessori Kindcentrum Houtwijk in Den Haag te ontwerpen. Het kindcentrum combineert een Montessorischool, kinderdagverblijf, een BSO en een gymzaal in een open en uitnodigende kinderwereld met speel- en leerplekken voor klein en groot.

Als team hebben we een sterke visie op duurzame onderwijshuisvesting ontwikkeld. Bij MKC Houtwijk zullen wij dit inzetten om een duurzame, locatiespecifieke en circulaire school te maken die straks een centrale plek in de buurt gaat innemen. We kijken er enorm naar uit om samen met de Gemeente Den Haag, Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland, Triodus Kinderopvang  en SWK Groep vorm te geven aan het nieuwe MKC Houtwijk!Terug naar het nieuwsoverzicht