Bongerdbrug Amsterdam geopend

20 december 2018

De Bongerdbrug is een fiets/voetgangersbrug over het Zijkanaal I en vormt de verbinding met het centrumgebied van Amsterdam-Noord. 

Deze Bongerdbrug voltooid een drieluik van bruggen die een groot deel van Amsterdam Noord (voormalige KNSM-terrein) ontsluiten. Er vindt veel woningnieuwbouw plaats en gelijktijdig wordt door de gemeente ook aan de infrastructuur gewerkt. Hierin vervult de Bongerdbrug ook een functie. Allereerst werden in de afgelopen jaren twee andere bruggen voltooid, namelijk de Kadoelenburg en de Theo Fransmanbrug.

Op 4 december zijn de brugdelen ingehesen en is de bediening ingeregeld. Vervolgens kon de brug feestelijk worden geopend op 12 december 2018.

 Terug naar het nieuwsoverzicht