Bouw van Kindcentrum Noord in Delfzijl voltooid

14 april 2023

De bouw van Kindcentrum Noord in Delfzijl is voltooid. Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan de kinderopvang Kids2b en alle klassen voor groepen 1 tot en met 6 van Kindcentrum Noord. Dit nieuwe gebouw vervangt het gedeelte van onderwijs en kinderopvang dat voorheen in de Brede School Noord was gevestigd.

Hoewel het nieuwe gebouw al in gebruik is genomen, zijn er nog een paar werkzaamheden die moeten worden afgerond. Het schoolplein wordt momenteel afgemaakt en de bestrating wordt in de meivakantie voltooid. Al het groen wordt geplant en er komt nog een fietspad langs de school om ervoor te zorgen dat de Noorsestraat minder last heeft van verkeer. Helaas wordt er nog te hard gereden rond het kindcentrum, maar er is afgesproken dat er nog een aantal drempels binnen de schoolzone worden aangelegd om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

De gemeente Eemsdelta heeft als doel om het basisonderwijs toekomstbestendig te maken door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat en een duurzame en toekomstbestendige omgeving voor kinderen. De scholentransitie is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-Groningen, waarbinnen 102 scholen aardbevings- en toekomstbestendig worden gemaakt.

Pieters Bouwtechniek is trots om deel uit te maken van deze ontwikkelingen en zal zich blijven inzetten om te zorgen voor veilige en duurzame gebouwen waar kinderen kunnen leren en spelen.Terug naar het nieuwsoverzicht