Crematorium Siesegem te Aalst geopend

11 september 2018

Op 6 september is het nieuwe crematorium “Siesegem” te Aalst geopend. Volgens de bouwheer, intercommunale Westlede, is het een crematorium enig in zijn soort. “In Europa en misschien zelfs de wereld”, zegt directeur Kris Coenegrachts. “De verbrandingsovens en de filterinstallatie zijn zichtbaar voor publiek.” Op de doorgang waar mensen vrij kunnen rondlopen van en naar de strooiweide, passeer je grote ramen waarachter de ovens en installatie staan. Van veraf kan je het niet zien omdat er op enkele meters afstand van de glaspartij nog een muur staat. 

De boodschap is, dat ze niets te verbergen hebben. Daarnaast wil men duidelijk maken dat crematoria niet vervuilend zijn voor de lucht, dat uit de schouw enkel warme lucht komt. 

Het doel was om een gebouw te ontwerpen dat aansluit aan het landschap, zodat de rust bezoekers kon troosten en kracht kon bieden. De sleutel om dit te bereiken was de lineariteit, de ritmische lay-out van afwisselende patio's, open binnenplaatsen, glazen wanden en - in de kapellen - kolomvrije ruimtes. Door het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme materialen en de ultramoderne warmteterugwinningssystemen wordt een zero-energy-consumptie bereikt, wat duurzaamheid een extra pijler van kracht maakt voor het ontwerp. 

Rol Pieters
Pieters is vanaf de prijsvraag, die gewonnen is door Kaan architecten, bij het project betrokken. Pieters heeft in nauw overleg met Kaan architecten het constructief ontwerp gemaakt, een constructie die bestaat uit een frame van betonkolommen, -balken en betonwanden.

De hoofddraagconstructie is in het werk gestort. De vloeren bestaan uit kanaalplaten, breedplaten en dubbel T liggers voor de grote overspanningen van de zalen en de entreeluifel. De stabiliteit wordt ontleend aan de in de fundering ingeklemde kolommen en wanden. Voor het crematorium is een installatie nodig met grote luchtkanalen die in de fundering zijn geïntegreerd. In een BIM is het installatieontwerp en het constructief ontwerp zorgvuldig op elkaar afgestemd. De gehele kruipruimte ligt vol met kanalen en leidingen die dankzij de zorgvuldige afstemming perfect pasten door de sparingen in de funderingsbalken. Pieters heeft tevens de kostenraming en het bestek voor de constructie gemaakt, waarmee het project is aanbesteed. Het project is binnen budget aanbesteed en zonder constructief meerwerk uitgevoerd.

Pieters heeft na het afronden van het ontwerp van de gehele constructie alle vorm-, wapeningstekeningen en de buigstaten gemaakt. De Belgische aannemer Jan de Nul heeft het project binnen de planning en binnen budget uitgevoerd.

 

 Terug naar het nieuwsoverzicht