Dorpshuis Zwanenburg als BIM-model

5 mei 2017

Tijdens de uitwerking van het Dorpshuis Zwanenburg wordt het BIM-model door het interdisciplinaire bouwteam verder uitgewerkt. Pieters Bouwtechniek werkt in samenwerking met Heren 5 Architecten , INNAX, Alcedo & NIBE aan een BIM-model dat later tijdens de bouw door alle partijen gebruikt kan worden en inzicht verschaft in alle ruimtelijke knooppunten. Zeker gezien de complexe vorm van het dak van het dorpshuis is dit een verhelderend model om de ruimtelijke en financiële consequenties voor architectuur, constructie en installatie al in een vroeg stadium inzichtelijk te krijgen.

Bron: Heren 5 Architecten

De BIM room bij Pieters Bouwtechniek


Terug naar het nieuwsoverzicht