Geef je op voor de Hein en Melchert prijs

26 oktober 2021

De Hein en Melchert prijs is in 2018 ontstaan. De prijs is als eerste uitgereikt aan Hein en Melchert tijdens een bijeenkomst van alle aandeelhouders en partners, waar werd stilgestaan bij het terugtreden van Hein en Melchert uit de directie van de Holding.

Wat is de Hein en Melchert prijs?
Dit is een prijs die wordt uitgereikt aan de medewerker of groep medewerkers die een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Pieters Bouwtechniek en/ of het vakgebied.

Enkele voorbeelden:

  • Voor de waardevolle bijdrage die hij heeft geleverd aan de toekomst van Pieters.
  • Innovatieve oplossingen, die een slimmere manier van werken bij Pieters oplevert .
  • Projecten waar de werkwijze ertoe leidt dat de constructieve veiligheid beter geborgd wordt.
  • Innovatieve oplossingen die bijdragen aan de borging van de veiligheid van constructies.
  • Een bijzonder gebouw of constructie die de naamsbekendheid en deskundigheid van Pieters onderstreept.

De prijs wordt in december tijdens de Kerstbijeenkomst uitgereikt. De bijdrage moet zijn geleverd in het jaar voorafgaand aan de Kerstbijeenkomst 2021.

Waaruit bestaat de prijs?
De prijs bestaat naast de eer uit een bedrag van € 500 als één medewerker wint en van € 1.000 als een groep wint. Deze bedragen worden netto uitgekeerd aan de winnaar(s) .

Belangrijk: MT leden zijn uitgesloten van de Hein en Melchert prijs, maar kunnen wel medewerkers voordragen.

Hoe kom je ervoor in aanmerking?
Iedereen kan zijn/ haar inzending (plan/idee) versturen tot vrijdag 19 november 2021 aan Communicatie: pvansomeren@pieter.net. Je kunt ook een collega nomineren. Patricia verzamelt de inzendingen en levert deze aan bij Hein en Melchert. Zij bepalen de winnaar van het project/ idee van dat jaar en maken tijdens de Kerstbijeenkomst de uiteindelijke winnaar(s) bekend.

Hoe dien je in?

Mail jouw plan/ idee naar Communicatie (pvansomeren@pieter.net):

  • Het idee/ project
  • Met wie heb jij samengewerkt?
  • Motiveer waarom en Hoe dit een bijdrage levert aan de ontwikkeling van Pieters en/ of vakgebied
  • Eventueel fotomateriaal

Bij elkaar mag het maximaal 2 A4-tjes zijn.

 Wie gaat er vandoor met de Hein en Melchert prijs 2021?Terug naar het nieuwsoverzicht