Integraal Kindcentrum WIJZER is opgeleverd

23 mei 2017

De Hildebrandschool in Haarlem wordt verbouwd en uitgebreid tot een Integraal Kindcentrum met als nieuwe gebruikers: de Huibersschool, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de SKOS. Het oorspronkelijke gebouw bestaat uit een aantal klassen rondom een binnentuin. Door het overdekken hiervan ontstaat een multifunctioneel binnenplein waar de verschillende gebruikers elkaar ontmoeten. Door het toevoegen van een centraal volume voor de peuterspeelzaal worden de ingangen geaccentueerd en krijgt het gebouw een totaal nieuwe uitstraling.

BOP architecten is de ontwerper van dit project en Pieters de constructeur. Bekijk hieronder het eindresultaat.

Screenshot video


Terug naar het nieuwsoverzicht