NOAHH en Civic presenteren ontwerp Cultuurwerkplaats Hoogeveen

24 februari 2020

NOAHH | Network Oriented Architecture en Civic Architects, in samenwerking met Pieters Bouwtechniek, presenteren met trots hun ontwerp voor een gezamenlijk cultureel complex te Hoogeveen. Het ontwerp is als tweede geëindigd in de openbare Europese architectenselectie. De opdracht is gegund aan architectenbureau Common Affairs.

Cultuurwerkplaats voor én door de bewoners van Hoogeveen
Op de locatie van Theater De Tamboer aan de Hoofdstraat wordt toegewerkt naar één complex voor alle culturele activiteiten in de stad, waarbij een deel van De Tamboer blijft staan en een groot deel nieuw wordt gebouwd voor nieuwe functies, zoals een popmuziekcentrum, een bibliotheek, amateurkunstonderwijs, een publiekshal en repetitieruimtes. NOAHH en Civic zien het nieuwe cultureel complex als een cultuurwerkplaats voor de stad. Hier zullen de bestaande culturele verenigingen opgaan in een nieuwe context en zich een gezamenlijke nieuwe identiteit aanmeten. Tevens ontwerpen we een uitdagende plek waar de bewoners van Hoogeveen zelf iets aan toe kunnen voegen: een spetterend nieuw cultureel centrum dat een kwalitatieve impuls toevoegt aan het centrum van de stad.

Lichtbaken in de stad
Wij vonden inspiratie in de optimistische thema’s innovatie, hoogwaardige productie en technologie, belangrijke kernbegrippen die passen bij de identiteit van Hoogeveen, een van oudsher veenkolonie die in de in de jaren vijftig van de vorige eeuw uitgroeide tot een industriekern en moderne kleinstad van allure. Ons ontwerp is hierop geïnspireerd: een gebouw dat innovatie en kwaliteit uitstraalt, met een subtiele knipoog naar het industriële verleden.

Het gebouw sluit aan op een villaschaal aan de straatzijde en is slim ingepast; het toont zich aan de straat, maar wordt niet te smal en diep door toepassing van een entreeplein. Het gebouw fungeert ook als verbindende schakel tussen de verschillende stedenbouwkundige sferen. Het cultureel complex overbrugt daarbij de huidige discontinuïteit aan de Hoofdstraat en maakt daarmee het culturele kwartier van Hoogeveen compleet.

Het doorwaadbare, overdekte gebouw heeft een open plint en is samengesteld uit kleine gebouwdelen die samen een iconisch geheel vormen. Het gebouw is een lichtbaken in de stad dat op een prikkelende en uitnodigende wijze de culturele activiteiten toont aan de voorbijgangers. De hoofdvorm is verbindend: wanneer je binnenkomt sta je meteen in het hart van het gebouw. De begane grond van het complex is open en publiek toegankelijk, hier is ruimte voor ontmoeting: de toekomstige stadskamer. De tussenlagen in het gebouw hebben een informele werksfeer; hier bevinden zich de danszalen, oefenruimtes en vergaderruimtes. Helemaal bovenin het gebouw zijn stille studie en werkplekken, de zogenaamde makerspaces. Het nieuwe cultureel complex biedt een rijkdom aan sferen en activiteiten die elkaar afwisselen en versterken.
 
Van lollypop tot wijnglas: de stadskamer
Deze stadskamer is een verbinder en zichtbaar vanuit verschillende aanlooproutes. Het bevindt zich tussen de belangrijkste buitenruimtes voor het publiek, het plein aan de hoofdstraat en de cultuurtuin aan het museumlaantje. De huiskamer moet met name een plek zijn waar je je thuis kunt voelen en die verschillende vormen aan kan nemen: een plek van lolly tot wijnglas. Een plek waar gedurende de dag en avond verschillende activiteiten plaatsvinden voor een breed en divers publiek. De ruimte heeft een pleinachtige sfeer voor festivals en grootsere activiteiten, maar is tevens een ontmoetingsplek, én zijn er plekken gecreëerd waar je je terug kunt trekken en in alle rust een boek kunt lezen.

Een van de opvallendste blikvangers van het nieuwe cultureel complex is de grote identiteitswand die dwars door de huiskamer loopt, van de straat naar de tuin. De wand toont de activiteiten in het gebouw en vertegenwoordigt de verschillende doelgroepen uit Hoogeveen, van ondernemer tot danstalent. Daarmee fungeert de wand als een visueel platform voor de stad.

Adaptief, circulair en toekomstbestendig
Onze visie op duurzaamheid gaat over sociale duurzaamheid en hergebruik van materialen en circulariteit. In ons ontwerp behouden we de bestaande theaterzalen van Onno Greiner, waarbij de constructie van de bestaande foyer grotendeels wordt ingepast in de nieuwe structuur en zodoende letterlijk voort bouwt op de bestaande constructie. Wij ontwerpen voor sde toekomst, en kiezen voor hout en duurzame en robuuste materialen voor het casco en gemakkelijk vervangbaar en recyclebare materialen als invulling. Het casco biedt flexibiliteit in verschillende tijdspannes en staat open voor toekomstig gebruik. De maatvoering van de nieuwe gebouwdelen sluiten aan op de bestaande structuurlijnen en bieden ruimte voor opdeelbaarheid waardoor er in het gebruik flexibele invullingen mogelijk zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt middels een slim opgezet raster, waardoor verschillende activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.

Impressie: NOAHH | Network Oriented Architecture / Civic Architects
Impressie: NOAHH | Network Oriented Architecture / Civic Architects
Impressie: NOAHH | Network Oriented Architecture / Civic Architects
Impressie: NOAHH | Network Oriented Architecture / Civic Architects
Impressie: NOAHH | Network Oriented Architecture / Civic Architects


Terug naar het nieuwsoverzicht