Opening van het museum Arnhem voor de meewerkende partijen

23 juni 2022

Dinsdag 21 juni was de opening van het museum Arnhem voor alle partijen die meegewerkt hebben aan de realisatie van het museum.

Pieters heeft de constructie ontworpen voor de aanpassingen in het bestaand en voor de nieuwbouw. De opdrachtgever heeft gevraagd om een flexibel indeelbaar gebouw. Pieters heeft hierbij een draagconstructie ontworpen met dragende vakwerken in de gevels zodat er geen tussenkolommen nodig zijn en de grote uitkraging aan de Rijnzijde gemaakt kon worden. De nieuwbouw staat naast een steile helling en sluit aan de andere zijde aan op het bestaande museum dat is gefundeerd op staal. De nieuwbouw is gefundeerd op een paal-plaatfundering met grondverdingendeschroef-injectie palen, zodat geen schade ontstaat aan het bestaande gebouw en het nieuwe volume op zijn plek blijft op de rand van de stuwwal.

De projectpartners zijn: Gemeente Arnhem, RijnstaalBenthem Crouwel Architecten, Rots Bouw, Civiele techniek De Boer en Pieters Bouwtechniek.Terug naar het nieuwsoverzicht