Oplevering 'Bij de Zijl' in Leiderdorp

26 juni 2020

Voor het project 'Bij de Zijl' op het voormalige ROC terrein in Leiderdorp zijn alle 184 woningen opgeleverd.

Bij de Zijl bestaat uit 42 koopwoningen: 10 waterwoningen, 19 hofwoningen en 13 terraswoningen. Daarnaast zijn er ook twee appartementengebouwen; een woontoren van 70 meter hoog met 104 vrije sector huurwoningen en een appartementenblok met 36 sociale huurwoningen.

Alle woningen en gebouwen zijn gemaakt met een warme, lichte kleur baksteen, waardoor ze samen een mooi geheel vormen. De terraswoningen en hofwoningen liggen rondom een groen plantsoen en een deel van de eengezinswoningen ligt aan het water. Zo ontstaat een levendige gevarieerde buurt.

Het constructief meest markante gedeelte is de woontoren van 70 meter hoog. In nauwe samenwerking met ontwikkelend aannemer Vink Bouw en architect KAW is een systematiek bedacht om de toren relatief snel op hoogte te brengen. De plattegronden zijn op een slimme manier ingedeeld waardoor er gebruik gemaakt kon worden van een tunnelbouwsysteem met een snelle doorlooptijd. Daarnaast zijn alle gevelwanden uitgevoerd als prefab sandwich elementen. Het prefab is op enkele plaatsen onderdeel van de hoofddraagconstructie en soms enkel gevelvullend. Cruciaal bleken de onderlinge koppelingen, waarbij zowel met de constructieve werking van de onderdelen rekening gehouden moest worden als met de mogelijkheden van de montage en uitvoeringsvolgorde tijdens de realisatiefase. 

Beeldmateriaal: Vink Bouw
Beeldmateriaal: Vink Bouw
Beeldmateriaal: Vink Bouw
Beeldmateriaal: Vink Bouw


Terug naar het nieuwsoverzicht