Pieters constructeur International School, Delft

6 november 2020

Pieters Bouwtechniek heeft samen met Atelier PRO, Oase-stedenbouw en landschap, HE Adviseurs en Kamphuis & Schaufeli de Europese Aanbesteding voor ontwerp en uitwerking van de nieuwbouw voor de Internationale School in Delft gewonnen.

De visie op de opgave was doorslaggevend; de gebruikersbehoefte staat centraal en tegelijkertijd betreft het een contextuele benadering. Atelier PRO houdt rekening met de onderwijsvisie van ISD door een diversiteit aan leerplekken vorm te geven. Bovendien is de ruimtelijke benadering gebaseerd op een zorgvuldige inpassing in de bestaande omgeving.

International School Delft Secondary
International School Delft biedt aan kinderen van internationaal georiënteerde families een doorlopende leerlijn van het International Baccalaureate programma. Het is een broedplaats voor toekomstgericht leren, een leeromgeving die de juiste balans tussen instructie, samenwerken en zelfstandig werken optimaal ondersteunt en bevordert.

De locatie voor het nieuwe gebouw van International School Delft Secondary (ISDS, het voortgezet onderwijs) ligt aan de rand van de TU-campus, vlakbij de huidige ISD Primary (het basisonderwijs). Het schoolgebouw van de ISDS is bestemd voor 440 leerlingen.

Ontwerpbenadering
In de zoektocht naar een optimale gebouwvorm voor de ISD Secondary is al vrij snel de overtuiging ontstaan dat het gebouw zoveel mogelijk afstand neemt tot de toekomstige bebouwing aan de Michiel de Ruyterweg. De driehoekige vorm van de kavel wordt benadrukt door een compact, schegvormig volume. 

De diverse leeromgevingen worden georganiseerd rond een open, drie verdiepingen hoge ruimte. Deze centrale ruimte bestaat uit twee delen, de “Central Square” en de “Makerspace” die in open verbinding staan. Een tribunetrap verbindt alle verdiepingen met elkaar.  Zo ontstaat een ruim centraal hart dat het gebouw een heldere structuur en zonering geeft en tegelijkertijd aansluit op de uitstraling en de behoefte van de International School Delft Secondary.

Duurzaamheid
Aansluitend bij de campusachtige omgeving van de Technische Universiteit Delft heeft het ISDS gebouw een herkenbare eigen identiteit en voldoet aan hoge eisen met betrekking tot duurzaamheid. Een gezond gebouw voor de mens door slim om te gaan met zonlicht, ventilatie en klimaatbeheersing. Een groen dak met aandacht voor flora en fauna waarborgt het stedelijk ecosysteem, voorkomt hittestress en reguleert waterbeheersing. In de materialisatie is grote aandacht voor circulariteit en hergebruik van materialen en gebruik van cradle-to-cradle en bio-based materialen.

Flexibiliteit
Gebouwdelen worden zodanig ontworpen dat dubbel ruimtegebruik mogelijk is. Door de structuur is het mogelijk om de interne indeling aan te passen aan toekomstige onderwijsveranderingen. De verwachting is om het gebouw in de zomer van 2023 in gebruik te nemen.

Wij zijn heel blij met deze mooie opgave!

Impressie: atelier PRO


Terug naar het nieuwsoverzicht