Pieters ontwerpt renovatie en nieuwbouw CLV

9 april 2018

In mei 2019 wordt gestart met de bouw van een nieuw en toekomstgericht Christelijk Lyceum te Veenendaal. Er is onderzoek gedaan naar een compleet nieuw gebouw op een andere plek, dit bleek niet haalbaar, dus blijft het CLV op de vertrouwde locatie aan de Kerkewijk.

Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt en uiteindelijk is er gekozen voor renovatie en nieuwbouw. Het is verantwoord om in te grijpen in de constructie en bijvoorbeeld tussenmuren, vloeren en pilaren te verwijderen. Uiteraard moeten de krachten wel worden opgevangen. Het lage middengedeelte is er te slecht aan toe om te renoveren.

Er zijn ook argumenten voor nieuwbouw. Wat je aan milieuwinst zou kunnen boeken door te renoveren (omdat een gebouw een groot deel van zijn levenslange energieverbruik al opmaakt tijdens de bouw) zou je kunnen verliezen doordat de milieuprestaties van een nieuw gebouw hoger zijn. Kortom: verschillende onderzoeken naar de waarde van renovatie tegenover nieuwbouw laten andere uitkomsten zien. Volgens de een is renoveren goedkoper, volgens de ander is het duurder. De architect heeft de opdracht meegekregen om een optimale mix te vinden tussen nieuwbouw waar het moet en renovatie waar het kan.

Hergebruik
Het is bijzonder om te merken dat de architecten gecharmeerd zijn van het ritme van de betonconstructie. In het nieuwe ontwerp zal dit dan ook in ingepakte vorm (vanwege de broodnodige isolatie) zichtbaar blijven. 

 

Beeldmateriaal: Christelijk Lyceum Veenendaal


Terug naar het nieuwsoverzicht