Plaza West in Haarlem vordert gestaag

3 december 2019

Op de plek van het voormalige EKP terrein te Haarlem verrijst de komende jaren een nieuwe woonwijk: Plaza West. Het terrein kent een rijke geschiedenis en heeft in het verleden dienst gedaan als Kolenhaven, rangeerterrein, kantoor van de gemeente Haarlem, GGD kantoor en ExpeditieKnoopPunt van PTT Post. Na al deze bedrijvigheid is er ruimte voor een nieuw plan.

Modern gebied met nieuwe winkels en woningen
Plaza West wordt een modern gebied met nieuwe winkels en woningen. In totaal worden er zo’n 600 huurwoningen gebouwd, verspreid over meerdere gebouwen. De oppervlakte per woning varieert van 20 tot 110 m².

De funderingswerkzaamheden op de plek van gebouw 5 hebben we onlangs afgerond. De fundering bestaat uit ruim 400 schroefpalen. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het aanbrengen van damwanden. Deze grote stalen elementen vormen de tijdelijke wand van de nieuwe parkeerkelder en de damwanden zitten eind oktober in de grond. Daarna gaan we weer verder met graafwerkzaamheden, ter voorbereiding van de volgende fase van de bouw. Tijdens de graafwerkzaamheden starten we ook met het aanbrengen van fundering in de kelder en het riool buiten de bouwkuip.

Het traject betreft DO t/m Uitvoeringsgereed ontwerp. Tijdens de ontwerpfase heeft Pieters Bouwtechniek voortdurend constructieve varianten en oplossingen onderzocht, zonder daarbij de bouwkundige, financiële en installatietechnische randvoorwaarden uit het oog te verliezen. Middels BIM werken alle partijen samen aan een compleet 3D-model. In de uitvoeringsfase zal Pieters Bouwtechniek naast hoofdconstructeur ook als coördinerend constructeur optreden. Pieters draagt er zorg voor dat de uitwerkingen van de verschillende leveranciers van constructieonderdelen op elkaar worden afgestemd.Terug naar het nieuwsoverzicht