Recht-/ opvijzelen van een kerk in Zwammerdam

11 januari 2018

Op 5 januari 2018 is een voormalige kerk uit 1887 in Zwammerdam rechtgezet. De kerk wordt omgebouwd tot woonhuis. Het bestaande gebouw is op staal gefundeerd en is in loop der tijd scheefgezakt. Het is de bedoeling dat de kerk weer waterpas komt te staan. 

Om de kerk weer waterpas te krijgen zijn in de zijwanden inkassingen gemaakt, die het bestaande metselwerk gaan dragen. Boven de nieuw ingebrachte stalen buispalen zijn vijzels aangebracht die de nieuwe betonnen begane grondvloer en de bestaande metselwerk buitenwanden omhoogtrekken. Tijdens het vijzelen is de bestaande bovenbouw los gekomen van de bestaande fundering, aan de vijzels zelf is goed af te lezen hoe de vervormingen werkelijk zijn. 

Na het vijzelen wordt de ruimte boven de paal aangestort. Het vijzelen is uitgevoerd door Piet v/h Wout Funderingstechnieken.

Uiteindelijk is de kerk 36 cm opgevijzeld en gelijk rechtgezet. In het derde kwartaal van dit jaar zal het pand gereed zijn om bewoond te worden.

 Terug naar het nieuwsoverzicht