Renovatie Loeteweg en brug te Hazerswoude-Dorp

18 december 2017

Halverwege 2017 worden de Loeteweg en de ophaalbrug in Hazerswoude-Dorp gerenoveerd. De werkzaamheden aan de Loeteweg zijn op woensdag 13 september 2017 gestart en worden gefaseerd uitgevoerd, zodat alle werkzaamheden voor 1 maart 2018 gereed zijn. Vanwege de gefaseerde uitvoering blijven de woningen en bedrijven bereikbaar. 

Werkzaamheden brug
De brug nabij Loeteweg 4a wordt gelijktijdig vervangen. De werkzaamheden aan de brug zijn begin oktober gestart. De werkzaamheden aan de brug duren tot begin februari 2018. Voor voetgangers en fietsers wordt er een noodbrug aangelegd zodat zij niet hoeven om te rijden.

Aan de westzijde van de Loeteweg bevindt zich een nep-ophaalbrug. De fundering van de brug is van 1926. Uit de inspectiegegevens is gebleken dat de brug aan groot onderhoud toe is. Onderzocht moest worden of de brug in z’n geheel vervangen moest worden of dat alleen het brugdek vervangen moest worden. Samen met de partners is de staat van de houten palen en de betonnen fundering onderzocht en heeft Pieters Bouwtechniek een ontwerp gemaakt voor het gehele herstel van de brug.

Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat de houten palen niet meer voldeden, per landhoofd zijn 6 nieuwe stalen buispalen aangebracht. Pieters Bouwtechniek heeft een ontwerp gemaakt waarin de bestaande betonnen fundering gedeeltelijk is opgenomen in de nieuwe fundering. Het houten brugdek vervangen door een betonnen brugdek en de bestaande stalen opbouw kan na schoonmaak en conservatie weer worden hergebruikt.

 Terug naar het nieuwsoverzicht