Rijkskantoor De Knoop bereikt hoogste punt

21 april 2017

De voormalige Knoopkazerne in het centrum van Utrecht, voorheen het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht, wordt de komende jaren omgevormd tot gecombineerd kantoor- en vergadercentrum voor de rijksoverheid. Daarnaast wordt een diversiteit aan gast- en aanlandwerkplekken alsmede horecafuncties gerealiseerd. Een belangrijk deel van de opgave is de afstemming van de logistieke stromen voor de verschillende gebruikers. De architect Cepezed vervaardigt het architectonisch ontwerp voor de transformatie.

Consortium R Creators, de samenwerking tussen Strukton, Facilicom en Ballast Nedam, kreeg van het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht tot herontwikkeling van de voormalige Knoopkazerne. Pieters Bouwtechniek is de constructeur die de basis legt in dit project. Na de ingebruikname in 2018 start de exploitatiefase met een looptijd van twintig jaar. 

Het verouderde complex ondergaat een duurzame herontwikkeling tot rijkskantoor waar verschillende rijksdiensten hun intrek in nemen. De werkzaamheden bestaan uit een combinatie van sloop, renovatie en uitbreiding. Uitgangspunt is zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken. Het casco van de voormalige Knoopkazerne wordt getransformeerd tot rijkskantoor en met als uitbreiding een vergadercentrum voor duizend bezoekers. Een atrium verbindt het vergadercentrum en de getransformeerde Knoopkazerne. De buitenruimte wordt ingericht met ‘het Knoopplein’ en een tijdelijk paviljoen.Terug naar het nieuwsoverzicht