Herbestemming Rijn IJssel

20 maart 2023

Het voormalig hoofdkantoor van Akzo Nobel in Arnhem wordt herbestemd. DP6 is hierbij betrokken als architect en Pieters als constructeur.

De herbestemming betreft De Witte Villa en Toren C2 en is bedoeld als huisvesting voor het cluster Creatieve Industrie, de Centrale Stafdiensten en het College van Bestuur van Rijn IJssel. Rijn IJssel is een onderwijsinstelling die MBO-onderwijs verzorgt in de regio Arnhem en Wageningen. 

Bij de herbestemming staat de toekomstige beroepspraktijk van de studenten centraal. Daarnaast wordt er gestreefd naar het creëren van een gedeelde leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers van Rijn IJssel. Het gebouw biedt een grote variatie aan ruimten en diverse vormen van inrichting.

Beeld: Stijn Poelstra
Beeld: Stijn Poelstra
Beeld: Stijn Poelstra
Beeld: Stijn Poelstra
Beeld: Stijn Poelstra


Terug naar het nieuwsoverzicht