Stem mee op de A'damse Nieuwbouwprijs 2018

15 oktober 2018

Wat is het beste of mooiste nieuwbouwproject van Amsterdam? Het antwoord op die vraag komt dichterbij nu de finale om de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2018 is losgebarsten. Verschillende projecten van Pieters Bouwtechniek en Pieters Bouwkunde dingen mee voor deze prijs.

Noord4Us
Leefbaarheid
Het blok is zorgvuldig ingepast in de bebouwing aan de Ridderspoorweg. Het parkeren is op maaiveldniveau onder het blok opgelost waardoor de parkeerdruk in de buurt wordt beperkt.

Woonkwaliteit
Het complex bevat veertien appartementen van diverse afmetingen, en wordt gekenmerkt door zijn riante, drie meter hoge plafonds en diepe balkons aan de voor- en achterzijde. Het resultaat is een reeks unieke appartementen die uiteenlopen van 37 m2 tot 129 m2, en twee penthouses van ieder 192 m2 op de bovenste verdieping.

Toegevoegde waarde voor de buurt
In Buiksloterham wordt gestreefd naar een zelfvoorzienende wijk, met gesloten materiaalcycli, gebaseerd op een ‘zero waste’ en ‘zero emission’ en met hart voor lokale economie. CPO-project Noord4us heeft deze ambities op eigen wijze geïntegreerd in het ontwerp. Het complex is zeer duurzaam ontworpen. Zo zijn onder andere driedubbele beglazing, pv panelen op het dak en warmte-koude opslag met een door zonne-energie gedreven warmtepomp.

CPO Zaaiersweg
Leefbaarheid
Een bestaand oud schoolgebouw dat in onbruik was geraakt, heeft met de nieuwe invulling met acht woningen weer een actieve plek in de buurt gekregen. Alle bewoners kwamen uit de buurt.

Woonkwaliteit
Door de opzet van Mede Opdrachtgeverschap was er vanuit de bouwgroep inspraak in hoe het gebouw er uit kwam te zien. Daarbij zijn verschillende duurzame voorzieningen aangebracht zoals zonnepanelen en heeft elke bewoners zijn interieur volledig op maat laten maken.

Toegevoegde waarde voor de buurt
Een in onbruik geraakte karakteristieke school is bewaard gebleven en heeft een nieuwe levendige bestemming gekregen. Tevens zijn bewoners van de stad in hun eigen buurt in een grotere woning gehuisvest, waardoor kleinere woningen vrijgekomen zijn voor nieuwe Amsterdammers.

Van der Pekbuurt
Leefbaarheid
De Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord bestaat uit 1476 woningen en winkelruimten. Dit tuindorp was de eerste grote stadsuitbreiding in Amsterdam-Noord. De gehele wijk is een rijksbeschermd stads-en dorpsgezicht. Ymere heeft nu het zuidelijk deel aangepakt en 172 woningen in de sociale sector ingrijpend gerenoveerd.

Woonkwaliteit
De panden hebben een nieuwe fundering gekregen en de woonverdiepingen vloerverwarming. De woningen zijn geheel uitgesloopt en vervolgens is een nieuwe indeling aangebracht; de terugkerende bewoners hebben zelf de nieuwe woningindeling ontworpen. De kap is geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakpannen. Alle installaties in de woningen zijn vernieuwd; het energielabel is van G naar A gebracht. In nauw overleg met de Monumenten & Archeologie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is bepaald hoe en op welke wijze de buitenschil van de woningen is gerestaureerd. Ook de woningen voor de verkoop dienen bij verbouw deze richtlijnen te volgen. Aan het Van der Pekplein zijn enkele woningen omgezet naar winkel- en horecaruimten.

Toegevoegde waarde voor de buurt
Van verguisd naar geliefd; dat is ongeveer de gang die deze buurt de laatste vijf jaar heeft doorgemaakt. Voor elke vrijkomende huurwoning zijn er vele honderden reacties.

 Terug naar het nieuwsoverzicht