Stort fundering CasaNova, Rotterdam

29 oktober 2019

Maandag 28 oktober 22.00 uur werd een begin gemaakt met de stort van de fundering van CasaNova te Rotterdam. Dit gebouw van 110 m. hoog komt op een funderingsplaat van 2.0 m. dikte die de krachten van de toren spreidt naar de funderingspalen. Hiervoor was een stort nodig van ca. 1.350 m³ beton. De stort nam ca. 24 uur in beslag.  

In onderstaande timelapse is de stort van de fundering duidelijk te zien. 
De wapening in de fundering bestaat op de meest complexe locaties uit 2 lagen rond 32 en 6 lagen rond 40 staven onder in de poer.

Stort fundering Casa Nova (003).jpgVoor de dwarskracht is de poer gevuld met T-Heads. Deze zijn toegepast vanwege de grote hoeveelheid benodigde dwarskrachtwapening. Uitvoering met traditionele beugels was geen optie. Om deze aan te kunnen brengen was het noodzakelijk om de onderwapening precies op maat en boven elkaar te plaatsen. De “voetplaat” van de T-Head kan dan precies tussen de wapening zakken.

Gelijktijdig met de poer voor het gebouw wordt ook de kraanpoer meegenomen in de stort.

Stort fundering Casa Nova (004).jpg   Stort fundering Casa Nova (005).jpg

Om de krachtsinleiding naar de opgaande kolommen en stabiliteitskern te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de stekken vanuit het ondernet te laten komen. Vanwege de beperkte ruimte moest een deel van de stekken in de verschillende lagen van de onderwapening worden gevlochten. De stekken van rond 40 (46 + 54 stuks) hebben een lengte van 5,5 meter (excl. ombuiging) vanaf het ondernet. Gewicht per stek is ca.70 kg. Deze stekken vormen direct de kolomwapening. Overlappingslassen zijn niet wenselijk in deze zone (geen ruimte voor en lassen voor rond 40 worden erg lang).

Na het plaatsen van de bovenwapening zijn de T-heads (dwarskrachtwapening) aangebracht. Door de vorm van het gebouw (3 hoek) is de krachtswerking in verschillende richtingen. De krachtwerking is met SCIA bepaald en vervolgens omgezet in dwarskrachtwapening.

Stort fundering Casa Nova (006).jpg

Het krachtpatroon vanuit de berekening is digitaal overgezet op onze tekening waarbij de overgangen in dwarskrachtwapening zijn gemaatvoerd. Vervolgens is dit patroon in het werk digitaal uitgezet op de bovenwapening met kleuren.

Stort fundering Casa Nova (007).jpg   Stort fundering Casa Nova (008).jpg   Stort fundering Casa Nova (009).jpg

De T-Heads moeten op de juiste lengte worden besteld. Bij de zones met de grootste dwarskracht zijn de T-Heads op een raster van 150 x 150 mm. aangebracht tussen de hoofdwapening. Om ruimte voor beton over te houden is het variëren in de lengte van de T-Head noodzakelijk.

Stort fundering Casa Nova (010).jpg

Pieters en Smits Bouwbedrijf hebben veel aandacht besteed aan de juiste uitvoering en juiste samenstelling van het beton. Aandachtspunten zijn onder andere:

  • De verdichting van het beton bij forse wapening. Bij te snelle verharding hecht een volgende laag beton niet op goed meer op het eerder gestorte beton.
  • Voorkomen van overmatige hydratatiewarmte voor beperking van de verhardingskrimp.
  • Afstemming van het tijdstip van storten op de buitentemperatuur, keuze van het betonmengsel en de beschikbare capaciteit van de betoncentrale.

Dit heeft geresulteerd in een betonstort van 1.350 m³ in 24 uur, met toepassing van drie betonmengsels en een start van de stort om 22.00 uur.

Stort fundering Casa Nova (002).jpg

CasaNova, Rotterdam | Beeldmateriaal: Barcode Architects


Terug naar het nieuwsoverzicht