Uitbreiding Stedelijk Gymnasium Leiden

9 juni 2020

Pieters is de constructeur voor de uitbreiding van Stedelijk Gymnasium Leiden, locatie Athena.

De locatie Athena wordt uitgebreid met twee gymzalen met bijbehorende voorzieningen, en 8 leslokalen met open werkplekken. De nieuwbouw biedt de kans om het bestaande monumentale gebouw een volwaardige vleugel te geven en een ensemble van gebouwen te maken.

Gevel
Het bestaande monumentale gebouw heeft een rijke en gelaagde gevelopbouw: baksteen in staand verband, gebruik van verschillende materialen en een verfijning in de kozijnen. Om aan te sluiten op de bestaande gevel zal in de nieuwe vleugel, door middel van verschillende verspringen, een spel van baksteenpatronen en een verdeling in de kozijen de gelaagdheid terugkomen. Op deze manier zal de nieuwe vleugel als een natuurlijke voortzetting van het bestaande voelen.

Centrale hart
Door de uitbreiding wordt de bestaande aula tot het transparante hart van de school gemaakt. De nieuwbouw voegt een nieuwe laag plekken aan de aula toe: trappen en banken maken meer ruimte om elkaar te ontmoeten, te zitten, te praten, te lezen. De gymzalen en kleedlokalen worden als volwaardig onderdeel van het schoolprogramma opgenomen in het gebouw. Door de beperkte ruimte op de locatie is het sportprogramma bijna volledig onder de grond geplaatst. Een nieuw trappenhuis verbindt de verdieptgelegen gymzaal en bovengelegen verdiepingen met klaslokalen direct met de aula. Hierdoor wordt de aula de spil tussen de verschillende gebouwdelen.

Studio Nuy van Noort is de architect van dit mooie project.Terug naar het nieuwsoverzicht