Van Pieters ILS 1.0 naar Pieters ILS 2.1

2 september 2019

De Pieters ILS is een basis waarmee kan worden aangesloten op andere Informatie Leverings Specificaties. Het zorgt voor een gestructureerd model dat bruikbaar is voor iedere betrokken partij. Inmiddels is er een versie 2.1.

Het is geen vraag meer óf BIM wordt toegepast, maar het is meer de vraag hóe BIM wordt toegepast binnen een project. BIM gaat niet alleen over het Bouw Informatie Model, maar vooral over Bouw Informatie Management. Pieters probeert met de ‘P.iLS’, de Pieters Informatie Leverings Specificatie, constructieve informatie van elementen een vaste plek te geven zodat ze snel terug te vinden zijn. Gevalideerde constructieve informatie van elementen wordt gefaseerd vrijgegeven om onduidelijkheid over de juistheid ervan te voorkomen.

Het ontstaan van de Pieters ILS begint bij de publicatie van de ‘BIM Basis ILS’, de BIM basis Informatie Leverings Specificatie. Deze BIM Basis ILS is geschreven door een groep aannemers om informatiebeheer in de modellen beter te structureren. Met de BIM Basis ILS werd er eindelijk een lijn getrokken en een aantal duidelijke afspraken gemaakt waaraan een gebouwmodel minimaal moet voldoen. Landelijk is de BIM Basis ILS een veelgevraagde basis voor het leveren van informatie in, en het structureren van modellen.

Op een aantal punten sluit de BIM Basis ILS niet goed aan op de constructieve uitgangspunten die wij als Pieters in onze modellen verwerken. Het opnemen van niet-constructieve eigenschappen doet afbreuk aan de kwaliteit van het constructieve model. De constructieve uitgangspunten zijn de basis van onze werkzaamheden en verantwoordelijkheden. De Pieters Informatie Leverings Specificatie ‘P.iLS’ is de constructieve implementatie van de ‘BIM Basis ILS’ en dient als basis voor alle Pieters modellen.

Modellen worden steeds meer gebruikt als de informatiedrager binnen het proces. Derden zoeken in het model naar informatie en tekeningen worden steeds minder vaak als ‘leidend’ gezien. Het IFC-model is het door Pieters te leveren eindproduct. Dit IFC-model kan je zien als de ‘pdf’ uit het native Revit model en is op het gebied van geometrie en elementinformatie niet direct aan te passen.

We hebben de P.iLS 1.0 met diverse kleine en grote opdrachtgevers besproken en ook feedback gevraagd aan alle Pieters medewerkers. Inhoudelijk is de P.iLS 2.1 op 1 punt veranderd ten opzichte van versie 1.0. Op veler verzoek hebben we aangaande de NL-SfB codering een verdere opsplitsing gemaakt. Wanden en vloeren zullen worden opgesplitst in resp. hoofdstuk 22 en 23. Kolommen en liggers blijven onderdeel van hoofdstuk 28.

Ander doel van de nieuwe versie is het aanvullend informeren over de onduidelijkheden en het toelichten van de verantwoordelijkheden die Pieters heeft om een constructief correct model te leveren. Wij gebruiken de P.iLS 2.1 al bij de offerte, zodat we vooraf de juiste verwachtingen kunnen scheppen, zowel bij de opdrachtgever als bij het projectteam.

Op de website zijn naast de P.iLS 2.1 ook aanvullende toelichtingen op de P.iLS en het niet opknippen van elementen terug te vinden.

Nieuwsgierig? Kijk op www.pietersbouwtechniek.nl/pils

Meer weten? Mail naar bim@pieters.net

 Terug naar het nieuwsoverzicht